Sökning: "Patientens kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Patientens kropp.

 1. 1. Värdighet hos den sövda patienten : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Lisa Sundström; Maria Kyllönen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Att bevara patientens värdighet är en central del i anestesisjuksköterskans roll och blir speciellt viktigt då patienten är sövd och ej längre kan svara för sig själv. Området har få studier om anestesisjuksköterskans roll i att värna om den sövda patientens värdighet och dess upprätthållande inne på operationssalen. LÄS MER

 2. 2. Surface Guided Helical Tomotherapy for Total Marrow Irradiation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Hedda Enocson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Total marrow irradiation (TMI) with helical tomotherapy treatment (HT-TMI) can be used as conditioning regimen for leukemia patients prior to stem cell transplantation by radiating the skeletal tissue. To ensure adequate dose coverage a margin is applied to the clinical target volume (CTV), i.e. planning target volume (PTV) margin. LÄS MER

 3. 3. Kännetecken och symtom hos patienter med sepsis inom ambulanssjukvården : En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Carlborg; Sandra Gislefoss; [2022]
  Nyckelord :sepsis; ambulance services; ambulance nurse; early identification; signs and symptoms; suffering; sepsis; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; tidig identifiering; kännetecken och symtom; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där en infektion ger ett systemiskt inflammationssvar i kroppen. Symtombilden kan vara varierande och även ospecifik. Både incidensen och mortaliteten är hög i världen. Sjukdomen innebär stort lidande för patienterna både under den akuta sjukdomsfasen och i efterförloppet för de överlevande. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dayanna Lissette Zamora Alonzo; [2022]
  Nyckelord :Elderly persons; Heart failure; Patients’ experiences; Self-care; Quality of life; Äldre personer; Hjärtsvikt; Patientens erfarenheter; Egenvård; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en sjukdom som har ökat i samhället särskilt hos äldre personer. Sjukdomens konsekvenser tvingar äldre personer att göra stora livsförändringar för att kunna hantera vardagen. LÄS MER

 5. 5. Livet efter hjärtstopp : Patienters erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Ahl; Matilda André; [2022]
  Nyckelord :Hjärtstopp; erfarenheter; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp utgör ett stort hälsoproblem och förknippas med en hög dödlighet. Idag överlever allt fler hjärtstopp då kunskapen om behandling har ökat. Behandlingen utgörs av hjärt-lungräddning, och om det inte ges uppkommer skador på hjärnan och hjärtat som kan leda till döden. LÄS MER