Sökning: "Video game journalism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Video game journalism.

 1. 1. Can We Save Video Game Journalism? : Can grass roots media contribute with a more critical perspective to contemporary video game coverage?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alejandro Soler; [2014]
  Nyckelord :Video game journalism; grass roots media; communication power; web 2.0; convergence culture; alternative media; citizens’ journalism;

  Sammanfattning : Video game journalism has been accused for lack in journalistic legitimacy for decades. The historical relation between video game journalists and video game publishers has always been problematic from an objective point of view, as publishers have the power to govern and dictate journalistic coverage by withdrawing financial funding and review material. LÄS MER

 2. 2. TV-spel i nöjesjournalistiken : En undersökning om tv-spel och recensioner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :André Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Videogames; Journalism; Media; Gender; Gender Roles; Gender perspective; Mass culture; Media market; Tv-spel; Journalistik; Media; Kön; Könsroller; Könsperspektiv; Masskultur; Mediamarknaden;

  Sammanfattning : This study is about how videogamecompanies and Swedish newspapers represent masculinity and femininity in the covers of the games Assassins Creed 3, Grand Theft Auto 5, Bayonetta and Tomb Raider along with the reviews being done in conjunction with the game. The reviews has been published in the following newspapers: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen and Göteborgsposten. LÄS MER

 3. 3. Att spela ett yrke : En kvantitativ studie om svenska speljournalister och deras professionalisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Emil Johansson; Johan Kindmark; [2010]
  Nyckelord :video games; video game journalism; printed publications; internet;

  Sammanfattning : This work aims to improve our knowledge about Swedish video game journalists, a new occupation in a quickly expanding business. Through a survey sent out to over 50 Swedish video game journalists, the result indicate some unexpected facts. Men largely dominate the profession; just 10 % of the work forces are females. LÄS MER

 4. 4. ”Känsliga tittare varnas” : En uppsats om medier, makt och moralpanik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design;

  Författare :Peter Almén; Iman Hazheer; Sandra Schöld; [2009]
  Nyckelord :Moral panics; video violence; video nasties; video game violence; journalism; Studio S; Debatt; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Sweden. 1980. The term ‘video violence’ becomes public through the debates show Studio S. The show urges and obligates politicians to stop, regulate and ban video films with violent content from the market. LÄS MER