Sökning: "Von essen"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Von essen.

 1. 1. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och analys av importerade ridhästar i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ellinor von Essen; [2019]
  Nyckelord :studbook; competition; young horse performance test;

  Sammanfattning : As the purpose of horses and riding in Sweden has changed, the breeding has been adapted to the market. In order to develop the Swedish Warmblood horse (SWB), some of the horses used for breeding have been imported from other countries. LÄS MER

 3. 3. Cost optimized electrification of Lund city bus traffic using Elonroad electric road system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Alfredsson; Erik von Essen; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to answer how a new specific electric road technique called Elonroad should be installed to operate an electric bus fleet in the city of Lund at lowest possible cost. An algorithm has been written in MATLAB to obtain the optimal locations for installing electric road sections. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbetet mot GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jens Andersson; Edward von Essen; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Determinants for China’s agricultural imports from Sub-Saharan African countries : a gravity model approach

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Agnes von Essen; [2018]
  Nyckelord :gravity model; determinants; agricultural trade; Sub-Saharan Africa; China;

  Sammanfattning : A Gravity approach has been undertaken to investigate the determinants of China’s agricultural imports from Sub-Saharan African (SSA) countries using panel data covering the period 1995-2014. China’s agricultural import has increased significantly during the period and the agricultural export for the SSA countries is vital for their development. LÄS MER