Sökning: "Von essen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Von essen.

 1. 1. Den systematiserade prövningen av sexuell läggning - En kritisk analys av bevisprövningen inom den svenska asylrätten med fokus på flyktinggrunden sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda bevisprövningen för asylsökande med flyktinggrunden sexuell läggning. Fokus har varit att granska den praktiska tillämpningen och vilka värderingar Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör när den enskilda ska bevisa sin sexuella läggning. LÄS MER

 2. 2. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 3. 3. Do appropriations stimulate investments? A study of the relationship between appropriations and investments

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Göran von Essen; Oscar Rosdahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Investments are necessary for firms in order to stay competitive and grow(Klammer et al., 1991). For funding investments retained earnings have shown to be important in the Scandinavian context (Eklund, 2010), hence an improved cash flow to fund investments would be of importance. By deferring taxes cash flow could be improved. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och analys av importerade ridhästar i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ellinor von Essen; [2019]
  Nyckelord :studbook; competition; young horse performance test;

  Sammanfattning : As the purpose of horses and riding in Sweden has changed, the breeding has been adapted to the market. In order to develop the Swedish Warmblood horse (SWB), some of the horses used for breeding have been imported from other countries. LÄS MER

 5. 5. Prekonceptionell hälsa och fertilitet : en litteraturstudie om kunskap och attityder

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna von Essen; Ida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Prekonceptionell hälsa; Fertilitet; Kunskap; Attityd;

  Sammanfattning : Vård i samband med fortplantning benämns internationellt som preconception care. I Sverige finns inget motsvarande begrepp, men brukar benämnas prekonceptionell hälsa och vård. I västvärlden är det vanligt att kvinnor väljer att inte föda barn under sin mest fertila ålder, vilket leder till att fler drabbas av fertilitetsproblematik. LÄS MER