Sökning: "Work introductions"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Work introductions.

 1. 1. ALLE MAN ONBOARD? - En kvalitativ studie om introduktionsprocessen utifrån nyanställdas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Vendela Åkerlund; Martin Westerberg; [2019-09-03]
  Nyckelord :introduktionsprocess; nyanställd; socialisaton; arbetstrivsel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about the introduction process, and identify which factors related to the introduction process prevent and improve job satisfaction from the perspective of blue and white collar workers. Data has been collected from eight semi structured interviews conducted with three blue collar employees and five white collar employees, all employed by the organization within the last year. LÄS MER

 2. 2. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 3. 3. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 4. 4. Bildterapi för patienter vid psykotiska tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Rosdahl Ljung; [2019]
  Nyckelord :art therapy; psychotherapy; psychosis or psychotic disorders; bildterapi; psykoterapi; psykotiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introductions: The aim of the study is to investigate art therapists’ experiences of what is working in the treatment of patients with psychotic disorders.  Issues: What interventions art therapists use in clinical work with patients with psychotic disorders? How is the art therapeutic method significance for the psychotherapeutic treatment?  Method: The study is based on semistructured interviews with five art therapists with experience of treatment with patients in psychotic disorders. LÄS MER

 5. 5. "Vi ska fucking regera" - En multimodal kritisk diskursanalys av Paradise Hotel säsongerna 2010 & 2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Arvid Olofsson; Elias Westring; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; Maskulinitet; Genus; Stereotyper; Mediekategorier; Paradise Hotel;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine if we can identify any differences how the reality show Paradise hotel highlights gender in the seasons 2010 and 2018. This is achieved through the participant’s interactions and the producer’s role in this representation. LÄS MER