Sökning: "Zara Persson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Zara Persson.

 1. 1. Vem hjälper den som hjälper andra? : En studie om stöd och stödfunktioner för enmellanchefs komplexa roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Persson; Zara Thornsäter; [2013]
  Nyckelord :Stöd; stödfunktioner; mellanchef;

  Sammanfattning : Inledning Mellanchefens roll hamnar alltid i kläm på grund av att den ständigt pressas av att följaoch genomföra ledningens beslut uppifrån samtidigt ska mellanchefen jobba för attmedarbetarna ska ha det bra och trivas på arbetet. Dessutom behövs en balans mellanekonomi, budget och avdelningens resultat. LÄS MER

 2. 2. Extreme business-models in the clothing industry - a case study of H&M and ZARA

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Susanne Göransson; Angelica Jönsson; Michaela Persson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the clothing industry firms compete successfully by applying different business-models. H&M and ZARA are two extremes in the clothing industry. H&M’s business-model mainly focuses on outsourcing and ZARA’s business-model mainly focuses on in-house production. LÄS MER

 3. 3. Långtidsfriskhetens mysterium : - En studie kring vad som ökar sannolikheten för att vara långtidsfrisk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Zara Persson; Ida Svensson; [2006]
  Nyckelord :långtidsfrisk; friskfaktorer; trygghet; balans;

  Sammanfattning : SammanfattningI den politiska debatten har det under de senaste åren förts en ständig diskussion kring den ökade graden av sjukskrivningar som den svenska arbetsmarknaden visar. I diskussionen riktas fokus, i många fall, på de sjuka arbetstagarna, hur sjukskrivningar kan förebyggas samt hur man kan få dem att återvända till arbete efter en längre sjukdomsperiod. LÄS MER

 4. 4. Han eller hon? En deskriptiv studie av jämställdhet i hemmet bland studenter på Malmö högskola.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Zara Göransson; Karolina Persson; [2005]
  Nyckelord :Beslut; Familj; Hushållsarbete; Jämställdhet; Makt; Sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett begrepp som ständigt debatteras. Jämställdhetsdiskursen är närvarande i familj och skola, såväl som på arbetsplatser och inte minst på den politiska arenan. Trots att ojämlika könsstrukturer lyfts fram i samhället idag finns problemen kvar, och det kön vi har påverkar till stor del hur vi lever våra liv. LÄS MER