Sökning: "Zizek"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Zizek.

 1. 1. "Ingen big deal" : - En undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Frost Nylén; [2019]
  Nyckelord :Relationships; Tinder; Social media; Dating; Sexuality; Women; Slavoj Zizek; Relationer; Tinder; Sociala medier; Dejting; Sexualitet; Kvinnor; Slavoj Zizek;

  Sammanfattning : Abstract. Uppsatsen Ingen big deal - en undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder undersöker hur kvinnors sökande eller möten efter/med en romantisk eller sexuell partner, i samtiden kallat “dejting”, förändrats av applikationen Tinder. LÄS MER

 2. 2. Kidnapped Cultural Heritage?: A Cultural Analysis on the Conflict about Cultural Heritage Among Cultural and Political Actors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Sweden Democrats; Museums; National Identity; critical Discourse Analysis; Bourdieu; Political Tool; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats have, like many right-wing populist parties all over Europe, had an increased success. Frequently they have been accused for thriving cultural policies as an excuse to raise nationalistic and anti-immigrational issues. LÄS MER

 3. 3. Violencia en la narrativa chilena de post-dictadura

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Mikaela Ubilla Persson; [2018]
  Nyckelord :Literatura chilena; narrativa post-dictadura; Slavoj Zizek; Gilles Lipovetsky; Walter Benjamin; Carne de perra; Tengo miedo torrero; violencia Chilean literature; Chilean narrative of post-dictatorship; Tengo miedo torero; violence; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En esta tesis nos acercamos a los diferentes tipos de violencia que se manifiesta en la narrativa chilena de post-dictadura. El género es de un tipo violento ficticio y no testimonial, aun así, tiene la misma función de la literatura testimonial por el hecho de que refleja un pasado real y hechos reales, así contribuyendo a la memoria común de la sociedad chilena. LÄS MER

 4. 4. Språkanvändning och förståelsekonstituering vid lärande : Ett studium om alternativ till den sociokulturella teorin inom pedagogik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Törnqvist; [2016]
  Nyckelord :Språk; språkinlärning; konceptualisering; intentionala expressiva ansatsen; pedagogik; intentionalitet; didaktik; förståelse; språkspel; Lars Hertzberg; Frege; Ogdens triangel; sociokulturell; social konstruktion; Paul Ricœur; Slavoj; Zizek; social-konstruktion; social-konstruktivistism; socialkonstrukuvism; socialkonstruktionism; fenomen; fenomenografi; Husserl; Wittgenstein; Filosofiska undersökningar; Thorsten Johansson; diskursanalys; Elsie Andeberg;

  Sammanfattning : I denna uppsats avhandlas alternativ till det sociokulturella perspektivet inom lärande och språkutveckling om hur förståelse konstitueras. Denna syn på språket grundar sig i Ludwig Wittgensteins teorier om till exempel språkspel som utvecklat en språktradition som kallas fenomenografi. LÄS MER

 5. 5. "They know very well what they are doing, but still, they are doing it" : Turkish Cittaslow towns of Gökçeada and Halfeti

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gökhan Gülbandilar; [2015]
  Nyckelord :master signifier; Gökçeada; Halfeti; Cittaslow; sustainability science; Lacan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today a majority of the world’s population is living in urban areas and this trend is expected to continue in the foreseeable future. Globalization plays a key role in the expansion of urban areas as well as urban-related social, economic and environmental problems. LÄS MER