Sökning: "accounts"

Visar resultat 1 - 5 av 2132 uppsatser innehållade ordet accounts.

 1. 1. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

  Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER

 2. 2. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 3. 3. Far-Right Politicians, Alternative media & Twitter. A explanatory study on far-right politicians use of alternative media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Peterson; [2023-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As alternative media and its dangers have become increasingly established in the last few years and got to the forefront of Swedish politics because of the planned murder of Sweden politician Annie Lööf, this study aims to look into if far-right politicians use alternative media in order to spread their message using the research question: Do politicians of the Swedish Democrats spread more alternative media on their social media accounts than politicians of the mainstream conservative Moderates? The result of this research question was a positive causality where Sweden democrats to a statistically significant degree do post more links to alternative media than moderates politicians meaning they most certainly do. The most interesting thing about this study may be that politicians with a higher position within the party, and thus should be most in the know with the potentially damaging aspects of alternative media, post the most. LÄS MER

 4. 4. FÖR ÖPPEN RIDÅ : OM KAMEROR FÖR UTSÄNDNING FRÅN RÄTTSSALEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Freudenthal; [2023]
  Nyckelord :Kameror i rättssal; kameror; Johnny depp; Amber Heard; Heard; Depp; tv-sändning;

  Sammanfattning : När den direktsända förtalsrättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp tog världen med storm var det till stor del tack vare att den hade godkänts för att filmas med hjälp av kameror för utsändning från rättssalen. Intresset för rättegången ökade i takt med att den fortskred. LÄS MER

 5. 5. Synergieffekter ur ett redovisningsperspektiv : Finns det mätbara synergieffekter i bolagsredovisningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Enarsson; Amanda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Synergy; Synergetic Effect; M A; Business groups;

  Sammanfattning : Syfte: En ökad konkurrens mellan företag och ökad diversifiering har lett till ett ökat intresse av olika tillväxtstrategier, där företagsförvärv är en vanlig strategi med synergieffekter som motiv. Flera faktorer påverkar synergieffekter och tidigare studier brister i att ge konkreta och enhetliga svar. LÄS MER