Sökning: "actual sin"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden actual sin.

 1. 1. Landar flygplanstillverkarna säkert när flygplanen kraschar? En händelsestudie av flygolyckors påverkan på flygplanstillverkarnas aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Beata Barkman; Joakim Landby; [2020]
  Nyckelord :Flygolyckor; Flygplanstillverkare; Händelsestudie; Effektiva marknadshypotesen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka huruvida flygolyckor påverkar flygplanstillverkares aktiepriser. Tidsperioden som undersöks är mellan år 2000 och 2018 och begränsas till olyckor där 30 personer eller fler miste livet. LÄS MER

 2. 2. Fingerad arbetsbrist - Arbetsdomstolens gränsdragning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Saklig grund; fingerad arbetsbrist; Arbetsdomstolen; splittrad motivbild; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a termination to be valid in Sweden, it requires objective grounds. A termination can be based on two things; either redundancy or personal cause. While the latter covers everything that is to relate to the employee personally, redundancy covers all other things such as actual lack of work duties or reorganization. LÄS MER

 3. 3. Värdering av vindkraftsprojekt : En studie på risk- och avkastningsförändring vid försäljning av el till ett rörligt pris jämfört med ett fixt pris

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Daniel Wahlström; Leo Wen; [2020]
  Nyckelord :Financial modelling; Financial electricity trading; Valuation of wind power projects; Värdering av vindkraftsprojekt; Finansiell riskhantering; Elhandel;

  Sammanfattning : I takt med ökat intresse för investeringar i vindkraft behöver aktörer på marknaden tillgång till mer information om vilka faktorer som kan påverka dessa investeringars förmåga att generera intäkter. Eftersom intäkter kan genereras genom att strukturera sin försäljning på olika sätt behöver intressenter erhålla bättre förståelse kring varje strukturs förmåga att generera intäkter över tid. LÄS MER

 4. 4. Influence of hydrogen on mechanical properties, microstructure and fracture surface of stainless steel 316L and stainless steel 304

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Mustafa Adnan Tawfeeq Salman; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen embrittlement; stainless steel; microstructure; hydrogen charging; slow and fast strain rate.; Väteförsprödning; rostfritt stål; mikrostruktur; väte laddning; långsam och snabb töjnings hastighet;

  Sammanfattning : Since hydrogen is an alternative energy source and has both economic and environmental benefits, it has received more attention. To use hydrogen a certain condition must be met, safe pressurized containers which are often made of metal. The metal isrequired due to the high mechanical strength and reasonable cost. LÄS MER

 5. 5. Arbetsvägran i religionsfrihetens namn - när viker arbetsledningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Nilsson; Mikaela Fönss; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; arbetsvägran; religionsfrihet; samvetsfrihet; diskriminering på grund av religion; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En ökad mångfald kan leda till att religiösa frågor i arbetslivet får en ökad aktualitet och att en individs rättigheter och krav då ställs mot arbetsgivarens verksamhetsintresse och dennes rätt att leda och fördela arbetet. En arbetstagares vägran att utföra en viss arbetsuppgift på grund av religion eller samvete måste då vägas mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt och andra eventuellt motstående intressen. LÄS MER