Sökning: "administration interface"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden administration interface.

 1. 1. UX Design of Augmented Reality House Configurator : Mobile AR Application and Web Administration Interface Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Skarin; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design; Augmented Reality; Interface Design; User Experience; Usability; House Configurator; User Centered Design;

  Sammanfattning : Many of us find it difficult to make big decisions, building ahouse is one of them. It is perhaps the biggest investment andproject that one takes on. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av individuell studieplan : Från PDF till en grund för ett digitalt system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Esplund; Elin Gosch; [2020]
  Nyckelord :digitalization; individual study plan ISP ; modeling; database; identifiers; digital resources; institutional object; institutional entity; digitalisering; individuell studieplan ISP ; modellering; databas; identifierare; digitala resurser; institutionellt objekt; institutionell entitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa om det går att digitalisera den individuella studieplanen på en institution vid Uppsala universitet. Digitalisering anses vara en av de största trenderna som påverkar dagens samhälle och det har visats bidra till ökad tillgänglighet och effektivitet inom offentlig förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av nätverksadministration : VXLAN hos en internetleverantör

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Robert Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Network; Switching; VXLAN; Tunneling; Encapsulation; Ring Network; Efficiency; Nätverk; Switching; VXLAN; Tunnling; Inkapsling; Ringnätverk; Effektivisering;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna för en internetleverantör att dra nytta av VXLAN i sitt nätverk där ringformade topologier används. Ambitionen har varit att samtliga switchar i access- och distributionslagret kan konfigureras med samma VLAN. LÄS MER

 5. 5. Bättre administration för en effektivare hemtjänst : En undersökning av den administrativa sidan av nyckelfri hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Herkevall; [2019]
  Nyckelord :home care services; digitization; administration; occasional user; hemtjänst; digitalisering; administration; sporadiska användare;

  Sammanfattning : Vi ser idag en alltmer åldrande befolkning. Detta ställer allt större krav på äldreomsorgen och inte minst hemtjänsten när en målsättning är att fler ska kunna bo kvar hemma längre. LÄS MER