Sökning: "administration interface"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden administration interface.

 1. 1. Släpp kontrollbehovet och låt automatiken göra jobbet : En kvalitativ studie om hur ett gränssnitt kan effektivisera publiceringsprocessen

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jessica Frithiof; Josefine Liljeblad; [2018]
  Nyckelord :Administration tool; DeLone and McLean IS Success Model; utility; content management system CMS ; user experience; qualitative research; case study; digitalization; news publishing; Administrationsverktyg; DeLone and McLean IS Success Model; användbarhet; content management system CMS ; användarupplevelse; kvalitativ studie; fallstudie; digitalisering; nyhetspublicering;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat samt fokuserat på att synliggöra användarproblem och bearbeta dessa genom bakomliggande teorier kring olika systemegenskaper. Studien utgår från det aktuella administrationsverktyget Everyware. Verktyget Everyware används idag av tidningar och mediehus för att bygga upp och underhålla webbtidningar. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Administration av API-drivna enheter och tjänster för slutanvändare : En fallstudie av API-tjänster

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Chivi; Joakim Östling Gran; [2018]
  Nyckelord :Application Programming Interface; Trigger; Usability; Stage-Gate; Survey; Evaluation; Prototype; Application Programming Interface; Trigger; Användarvänlighet; Stage-Gate; Enkätundersökning; Evaluering; Prototyp;

  Sammanfattning : I dagsläget tenderar många att använda tjänster som hanteras separat. Arbetet undersöker om det är möjligt att sammankoppla ett fåtal tjänster i en gemensam webbapplikation för att underlätta kommunicering mellan tjänsterna samt att förbättra användarvänligheten. LÄS MER

 4. 4. Besöksapplikation med administratörskontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Nino Selimovic; Lars Tallinger; [2018]
  Nyckelord :administration interface; android studio; visitors mobile application; java; cloud server; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Located in Båstad, at the Bjäre peninsula, is the camping business Båstad Camping. With many guests from all over of Sweden, the owners of the business want to convey information about tourist attractions, sporting activites, events and restaurants at the Bjäre peninsula in a modern way. LÄS MER

 5. 5. Large digital screen as a corporate communication channel : Enhancing the dissemination of information, administration and interaction

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tove Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Digital Signage; interaction; design; user engagement;

  Sammanfattning : Public areas are more and more equipped with digital screens that are used to inform or promote a particular product. This is a way to communicate with the people on that area. The idea is to get people's attention, make them read and take in information and possibly buy the product that is marketed. LÄS MER