Sökning: "ahlbeck"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ahlbeck.

 1. 1. The challenges and improvement opportunities in a product-service sale process from a salesperson’s perspective : A case study at Scania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maria Kaldma; Kajsa Ahlbeck; [2018]
  Nyckelord :service design; product-service sale process; salesperson s perspective; PSS;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to identify how a salesperson perform the product-service sale process, through investigating the salesperson’s conditions, challenges, and improvement opportunities within. Based on this, recommendations are given regarding how the product-service sale process can be improved, and how to develop the ideal sale process. LÄS MER

 2. 2. Analys av risker med garantinivåer i förhållande till förväntade utbetalningar och portföljavkastningar för traditionella pensionsförsäkringar : Ett examensarbete för Folksam Liv med dotterbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jakob Ahlbeck; Fredrik Mosebach; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters inställning till omvårdnad av patienter med HIV : En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Julia Sjövall Månsson; Stephanie Ahlbeck; [2017]
  Nyckelord :attityd; hiv; humant immunbrist virus; inställning; omvårdnad; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är förkortning på humant immunbrist virus som vid fortskridning av sjukdomsförloppet benämns AIDS. HIV smittas via blod, samlag, organtransplantation och vid födsel om modern är HIV positiv. HIV/AIDS är ett globalt problem och personer med HIV/AIDS behöver omfattande omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Distributing a Neural Network on Axis Cameras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ahlbeck; Anton Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :Machine learning; computer vision; neural networks; deep learning; em- bedded systems; distributed systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This document describes the methods and results of our Master’s Thesis, car- ried out at Axis Communications AB. A central problem with deep neural networks is that they contain a large num- ber of parameters and heavy computations. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet - styrning, arbete och redovisning : Arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor i sex stora svenska textilföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Iselin Ahlbeck; Ida-Paulina Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden världen över. Företag börjar ta större ansvar för hållbarhet men kan uppleva stora svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål. Detta beror på att det saknas förståelse för hur processen ser ut. LÄS MER