Sökning: "anhöriga upplevelser av hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden anhöriga upplevelser av hjärtinfarkt.

 1. 1. Patienters upplevelser av att följa egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Gustavsson; Stina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Selfcare advice; heart attack; lifestyle change; individualized care; patient experience; Egenvårdsråd; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; individualiserad vård; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken i Sverige. För personen som drabbas är det en otäck händelse som påverkar individens livsvärld. Levnadsvanor såsom ohälsosamma matvanor, brist på daglig fysisk aktivitet samt tobaksanvändning är alla riskfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maia Pira; Lina Rantonen-Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Myocardial infarction; Nursing; Patients; Secondary prevention; Hjärtinfarkt; Omvårdnad; Patienter; Sekundärprevention; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten till följd av hjärtinfarkt minskar i Sverige ändå är det fortsatt en av de främsta dödsorsakerna, och så även i övriga världen. Det finns ett antal viktiga påverkbara riskfaktorer för hjärtinfarkt så som rökning, hypertoni och diabetes. LÄS MER

 3. 3. Livet efter hjärtinfarkt : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tedros Andom; Eric Nwolley; [2020]
  Nyckelord :Depression; experience; lifestyle change; myocardial infarction; patient; Depression; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en folksjukdom. Risken att dö i hjärtinfarkt ökar med stigande ålder, särskilt efter 40-årsåldern. Livet efter hjärtinfarkt kan medföra depression och ångest som är en vanlig konsekvens av infarkten, kan påverka återhämtningsprocessen samt leder till lidande både för den drabbade och anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor respektive mäns upplevelser av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Davidsson; Malin Koch; [2020]
  Nyckelord :Experience; myocardial infarction; men; women; Hjärtinfarkt; kvinnor; män; upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste orsaken till dödsfall. Kunskap kring upplevelser av hjärtinfarkt hos olika patientgrupper brister hos både allmänheten, patienter och sjukvårdspersonal. Kunskapsbristen beror dels på att förutfattade meningar om hur en hjärtinfarkt bör kännas och hur den faktiskt upplevs, inte stämmer överens. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser då en närstående drabbas av en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Joel Göransson; Peter Sandström; [2019]
  Nyckelord :Experiences; family focused nursing; myocardial infarction; relatives; Anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; hjärtinfarkt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 25 700 personer i Sverige och med varje drabbad person drabbas också anhöriga. Inläggningstiden på sjukhus för en hjärtinfarkt är kortare än vad den tidigare varit och förväntas bli ännu kortare i framtiden. Anhöriga får då ett större ansvar i att stödja den drabbade. LÄS MER