Sökning: "avluftning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet avluftning.

 1. 1. En undersökning av effektivitet mellan en gammal och en ny avluftningsmaskin på Akzo Nobel i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Alafarid Dabas; [2017]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this study was to investigate if a new deaeration machine was more efficient than the current deaeration machine used at Akzo Nobel. The results showed that the deaeration of the black tinter with the new machine went successful with less than 2 % air content in the tinter. LÄS MER

 2. 2. Avluftningsventil på avlopp – är det en energibesparing? : En studie om avluftningsventilens inverkan på fastigheters energiåtgång

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anders Lundin; David Fransson; [2014]
  Nyckelord :Energy savings; air admittance valve; chimney effects; energy consumption; heat recovery; aeration; sewage; waste water; heat exchange; energy; Energibesparing; avluftningsventil; skorstenseffekt; energiåtgång; värmeåtervinning; avluftning; avlopp; spillvatten; värmeväxling; energi;

  Sammanfattning : Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. LÄS MER

 3. 3. Vad är ”rätt” gjutkvalitet? Hur uppnås det?

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Khashayar Javidi; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ever since ABB has begun diecasting their rotors instead of permanent mold casting it,variation in the quality of the cast has arisen. Diecasting is performed in three differentmachines, M1, M2, M3 with 400, 660 respectively 800 tons of die locking pressures. LÄS MER