Sökning: "skorstenseffekt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skorstenseffekt.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Västralid äldreboende i Olofström

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fabian Ardin; Gustaf Berglund; Andreas Håkansson; Martin Thomasson; [2015]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; nursing home; assisted egress; evacuation; fire; FDS; PFS; fire protection for ventilation systems; elevator shaft; stack effect; Brandteknisk riskvärdering; Västralid; Olofström; äldreboende; assisterad utrymning; brand; ventilationsbrandskydd; hisschakt; skorstenseffekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Västralid nursing home in Olofström. The object consist of three connected housing bodies, first built in the 1970’s. At first, the buildings were used as regular apartments, but they were converted into nursing apartments for elderly people in the 1990’s. LÄS MER

 2. 2. Avluftningsventil på avlopp – är det en energibesparing? : En studie om avluftningsventilens inverkan på fastigheters energiåtgång

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anders Lundin; David Fransson; [2014]
  Nyckelord :Energy savings; air admittance valve; chimney effects; energy consumption; heat recovery; aeration; sewage; waste water; heat exchange; energy; Energibesparing; avluftningsventil; skorstenseffekt; energiåtgång; värmeåtervinning; avluftning; avlopp; spillvatten; värmeväxling; energi;

  Sammanfattning : Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. LÄS MER

 3. 3. Klotdioriten vid Slättemossa, centrala Småland : mineralkemi och genes

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Helena Näsström; [2003]
  Nyckelord :Slättemossa; klotbergart; magmatisk; underkylning; vulkanutbrott; caldera subsidence; Sweden; orbicular rock; magmatic; supercooling; volcanic eruption; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : At Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Sweden, two outcrops of orbicular rock occur. Both are smaller than 20 m2. The rock is classified as a monzodiorite to diorite; it contains closely spread orbicules in a matrix. LÄS MER