Sökning: "Anders Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Lundin.

 1. 1. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER

 2. 2. Avluftningsventil på avlopp – är det en energibesparing? : En studie om avluftningsventilens inverkan på fastigheters energiåtgång

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anders Lundin; David Fransson; [2014]
  Nyckelord :Energy savings; air admittance valve; chimney effects; energy consumption; heat recovery; aeration; sewage; waste water; heat exchange; energy; Energibesparing; avluftningsventil; skorstenseffekt; energiåtgång; värmeåtervinning; avluftning; avlopp; spillvatten; värmeväxling; energi;

  Sammanfattning : Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. LÄS MER

 3. 3. Informell formativ bedömning i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anton Nilsson; Anders Lundin; [2013]
  Nyckelord :Informal formative assessment; mathematics; ESRU-model; qualitative interviews; Informell formativ bedömning; Matematik; LEIA-cykel; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Informell formativ bedömning är inte bedömning som tenderar att dokumenteras och sammanfattas till ett betyg, utan den bedömning som via dialoger i klassrummet hjälper läraren att avgöra vad eleverna kan eller om de hänger med i det läraren försöker förmedla. För att bedömningen sedan skall vara formativ krävs det att informationen som läraren får fram vid dessa dialoger används som grund i fortsatt undervisning. LÄS MER

 4. 4. Evaluating and Optimizing a Protocol for Mesodermal Differentiation of Pluripotent Stem Cells towards Cardiomyocytes and Adipocytes

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Författare :Anders Lundin; [2013]
  Nyckelord :Induced pluripotent stem cells; Cardiomyocyte; Adipocyte; Differentiation;

  Sammanfattning : The fat epidemic is an increasing issue in today’s society, and with it follows obesity-related diseases, such as type 2 diabetes and coronary heart disease. Many of today’s drug candidates are withdrawn from the market due to negative cardiac effect, which result in huge setbacks for drug companies if detected at late stage trials Therefore, there is a necessity of appropriate in vitro models, which can detect these toxic effects at early stages in drug development. LÄS MER

 5. 5. Face Settlement Reduction in High CFRDs through Optimisation of Rockfill Compaction.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630); KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Anders Lundin; Arvid Engelmark Hofgaard; [2012]
  Nyckelord :High CFRD; Rockfill Compaction Optimisation; Dam Analysis;

  Sammanfattning : China’s government invests in hydropower and explicitly in larger dams. An increasing share of such large dams is globally represented by the type Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) due to its safe behaviour at a relatively low construction cost. LÄS MER