Sökning: "barn och inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 885 uppsatser innehållade orden barn och inflytande.

 1. 1. Ett förändrat arbetslag? : Arbetslagets syn på ansvarsfördelning och förskollärarens förtydligade ansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Säfqvist; Lisa-Maria Jadbäck; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; ansvar; ansvarsfördelning; arbetslag; läroplan; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to gain an increased understanding of how the preschool teacher's clarified responsibility has affected the work team in general and in terms of the division of responsibilities of tasks. The questions that are central to this study are; is there any difference in work tasks within the work team? How does the division of responsibilities of the work team differ in practice from what is formulated in the preschool curriculum? How does the work team respond to the clarified responsibility in the curriculum? As a method, we have used a questionnaire study with a qualitative nature. LÄS MER

 2. 2. ”Det är deras rätt att ha inflytande, men inte på bekostnad av någon annan” : En kvalitativ studie om vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jessika Fredin; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; inflytande; barnperspektivet; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter. Genom semistruktuerade intervjufrågor till fem förskollärare i södra Sverige genomförs en kvalitativ undersökning. Studien använder den didaktiska triangeln som ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns perspektiv på regler och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sophie Nolander; [2022]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; inflytande; relationer; makt; regler; fostran; motstånd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få barns perspektiv på reglerna och inflytande i förskolan. Med utgångspunkt från en tidigare observation under ett mellanmål, där barnen på olika sätt förhöll sig till reglerna som finns under ett mellanmål. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i förskolans aktiviteter : En studie som framhäver förskollärares arbete med barns delaktighet i förskolans planerade aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :My Limedal; Angelica Dackne; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; Förskollärare; Delaktighetsmodell; Inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och problematisera arbetet kring barns delaktighet i förskolans planerade aktiviteter som förskollärare genomför. Insamlingen av det forskningsmaterial vi fört samman har utförts genom strukturerade och semistrukturerade observationer över förskollärare och barn i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER