Sökning: "barnsoldater"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet barnsoldater.

 1. 1. Barn eller soldat? - En kvalitativ innehållsanalys av Daily Monitor, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets artiklar om barn- och barnsoldater i Uganda

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hilda Svensson Thunström; [2016]
  Nyckelord :children; childhood; child soldiers; newspapers; journalists; articles; barn; barndom; barnsoldater; tidningar; journalister; artiklar;

  Sammanfattning : This thesis contains a qualitative content analysis of Daily Monitor, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet’s articles about children, and child soldiers in Uganda. In total, there were 26 articles that have been applied to this study. LÄS MER

 2. 2. Kan FN rädda barnen? En kritisk granskning av FN:s arbete rörande skyddet för barnsoldater

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Teresa O'Neill; [2014]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; child soldiers; armed conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rekryteringen och användandet av barnsoldater regleras bland annat i TP I och II och i barnkonventionen med tillhörande fakultativa protokoll. Dessutom finns en mängd resolutioner från säkerhetsrådet på området. Tillsammans ger dessa instrument barn i väpnad konflikt ett visst skydd. LÄS MER

 3. 3. FNs arbete mot användandet av barnsoldater Om hur barnkonventionen och R2P kan förenas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Ågren; [2014]
  Nyckelord :Child soldiers; Responsibility to protect; Convention on the Right of the Child; Human rights; UN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a problematization of UN’s work on preventing child soldiers and also an analysis of the consistency between the Convention on the Right of the Child and Responsibility to Protect (R2P). I have chosen to examine the Convention on the Right of the Child because it expresses the human rights of a child, and R2P because it phrases UN’s opportunity to protect human rights in a state where those rights are being deprived. LÄS MER

 4. 4. Barnsoldatens rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kerstin Jonzon; [2011]
  Nyckelord :normative analysis; barnsoldater; international law; CRC; child soldiers; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : The child soldier issue is complex in many different ways. Taking into account the different ideas of childhood, the concept of human rights in general and child rights in specific the question about the child soldier and its rights appears to be far from easy to understand. LÄS MER

 5. 5. Finding the way back to childhood : a study on child soldiers with focus on southern Sudan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Bernice Glimberg; [2011]
  Nyckelord :barnsoldater; and The Convention on The Rights of the Child; Reintegration; Rehabilitation; SPLA; Southern Sudan; Child Soldiers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Finding the way back to childhood is a dissertation, written to clarify whether or not there exist any rehabilitation plan for the child soldiers being released in southern Sudan. Children are today, worldwide being released and let back into their communities, after years of abuse and violations against their rights. LÄS MER