Sökning: "beauty ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden beauty ideal.

 1. 1. Att vara eller inte vara idealisk: Påverkan av manliga och kvinnliga skönhetsideal på body-esteem, body-compassion och body-comparison

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Elisabeth Andersson; Julia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :body-esteem; body-compassion; body-comparison; beauty ideals; comparison theory; self-discrepancy theory; cultivation theory.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to investigate the effect that exposure to beauty standards has on body-esteem, body-compassion, and body-comparison. To examine this an experiment was performed with a 3x2 design where the participants were exposed to one out of three kinds of stimuli; male beauty standards, female beauty standards and neutral images. LÄS MER

 2. 2. Towards a generational transformation of the role and meaning of friendship

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julie Kirketorp; [2021]
  Nyckelord :Friendships; individualization; biographical narrative; identity; life witnesses; intimacy; and care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis sets out to explore the role and meaning of friendships across two age groups. This is attained by a generational interview design where the groups are separated by nearly 20 years. LÄS MER

 3. 3. "A Morbid Longing for the Picturesque" : The Pursuit of Beauty in Donna Tartt's The Secret History

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Charles Perseus D'Aniello; [2021]
  Nyckelord :beauty; destruction; Apollonian and Dionysian dichotomy; Donna Tartt; The Secret History; The Birth of Tragedy; Nietzsche;

  Sammanfattning : This essay analyzes the theme of the pursuit of beauty in The Secret History. It analyzes the main characters’ concept of beauty, their manner of seeking beauty, as well as the result of this search. LÄS MER

 4. 4. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER

 5. 5. Love yourself – men hur? En kvalitativ studie av svenska skönhetsföretags framställning av femvertising

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Broberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur de svenska skönhetsföretagen CAIA Cosmetics, Rebecca Stella Beauty, Indy beauty och Viva La Diva använder sig av budskap som hyllar kvinnor på sina webbsidor. Denna typ av budskap kallas för femvertising och definieras som ”marknadsföring vilken använder sig av olika budskap om att stärka kvinnor och bryter mot stereotypa framställningar av kvinnor” (Åkestam et al. LÄS MER