Sökning: "cluster policy."

Visar resultat 21 - 25 av 38 uppsatser innehållade orden cluster policy..

 1. 21. Inkluderad på lika villkor : En retorisk analys av Socialdemokraternas invandringspolitik 1990 och 2013

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Makwan Mambari; [2014]
  Nyckelord :Social Democrats; immigration policy; motions; party program; cluster analysis; ideograph; rhetoric; politic.;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to study Social Democrats immigration policy over the period 1990 and 2013. My material consists of party programs and motions that social democracy has raised in Parliament. As a research method I used McGee´s ideograph theory. LÄS MER

 2. 22. Kartläggning och utvärdering av svenska energinätverk : Företagsnätverk och samarbeten inriktade på energi

  Master-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nicklas Broberg; [2014]
  Nyckelord :Energy efficiency networks; Company networks; energy efficiency; Identification; Evaluation; Energinätverk; Företagsnätverk; Nätverk; Energieffektivisering; Kartläggning; Utvärdering; Kunskapsutbyte;

  Sammanfattning : Industrins energianvändning medför koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar. Inom EU och Sverige eftersträvas en konkurrenskraftig industri. För att uppnå båda delarna förespråkas det att företag energieffektiviserar och minskar sin energianvändning. LÄS MER

 3. 23. A NEW IMAGINARY FOR URBAN TRANSPORT IN VIENNA: Understanding transport mode choices as to effectively de-normalise car usage for enhanced sustainability – A Case Study –

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Juschten; [2014]
  Nyckelord :Sustainable transport; dematerialisation; urbanity; Theory of Planned Behaviour; cluster analysis; system-mapping; policies; Vienna; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis argues that the current urban transport in Vienna, which is characterized by extensive usage of cars, is too material-intense (both in terms of input and output) and from a social perspective inherently un-urban. It therefore concludes that effective transport policy should aim at following a new imaginary, one that is based on the aim of de-materializing and “re-urbanizing” the mobility within Vienna. LÄS MER

 4. 24. The role of policy in an evolving regional economy - A case study of the moving media cluster in Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Miörner; [2014]
  Nyckelord :evolutionary economic geography; path dependence; regional innovation systems; policy; moving media; media evolution; skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : By studying the role of policy in the emergence of the moving media cluster in Skåne, this paper contributes to the understanding of how change in Regional Innovation Systems occurs and how it is change dependent by nature. The study shows how policy played a major role in the early stages of new path creation in the case of the moving media cluster. LÄS MER

 5. 25. Measuring and Predicting Export Activity: An application on the Region of West Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lovisa Elfman; Sofia Blidberg; [2013-07-05]
  Nyckelord :Export; cluster; expectations; composite index; diffusion index; OLS; binary choice model;

  Sammanfattning : In Sweden, export accounts for approximately 50 percent of the GDP and is a good indicator of the economic situation. This thesis develops an export index on quarterly basis tomeasure and predict the business cycle. The export index is built as a composite diffusion index. LÄS MER