Sökning: "cluster policy."

Visar resultat 21 - 25 av 41 uppsatser innehållade orden cluster policy..

 1. 21. UNDERSTANDING DEVELOPMENT FROM TWO DIFFERENT INNOVATION PERSPECTIVES : The Life Sciences cluster in Lund

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Guillermo Álvarez; [2015]
  Nyckelord :Innovation; Innovation Systems; National Innovation Systems; Regional Innovation Systems; Complex Systems; Life Sciences; Lund; Regional Development;

  Sammanfattning : This Master Thesis hinges on the concept of Innovation and its association with regional development as a phenomenon that has attracted both researchers and policy makers’ attention.  The thesis presents two different innovation perspectives on regional development – Innovation Systems and Complex Systems of Innovation, and applies them into the case-study of the Life Sciences Cluster in Lund. LÄS MER

 2. 22. Knowledge Dynamics in Indonesian Cultural Industries : The case of Kasongan pottery cluster and Kotagede silver craft cluster in Yogyakarta Region

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pembayun Sekaringtyas; [2015]
  Nyckelord :territorial knowledge dynamics; innovation; knowledge anchoring; local buzz; global pipelines; cultural industries; innovation; Indonesia;

  Sammanfattning : This paper explored the knowledge dynamics of cultural industries in Yogyakarta Region. The aims of this paper are to explain how local knowledge is circulated and how new elements are added, as well as to find out how different kinds of knowledge are anchored. LÄS MER

 3. 23. Shard Selection in Distributed Collaborative Search Engines A design, implementation and evaluation of shard selection in ElasticSearch

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Per Berglund; [2014-09-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase their scalability and reliability many search engines today are distributedsystems. In a distributed search engine several nodes collaborate in handling the searchoperations. Usually each node is only responsible for one or a few parts of the indexused for storing and searching. LÄS MER

 4. 24. Inkluderad på lika villkor : En retorisk analys av Socialdemokraternas invandringspolitik 1990 och 2013

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Makwan Mambari; [2014]
  Nyckelord :Social Democrats; immigration policy; motions; party program; cluster analysis; ideograph; rhetoric; politic.;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to study Social Democrats immigration policy over the period 1990 and 2013. My material consists of party programs and motions that social democracy has raised in Parliament. As a research method I used McGee´s ideograph theory. LÄS MER

 5. 25. Kartläggning och utvärdering av svenska energinätverk : Företagsnätverk och samarbeten inriktade på energi

  Master-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nicklas Broberg; [2014]
  Nyckelord :Energy efficiency networks; Company networks; energy efficiency; Identification; Evaluation; Energinätverk; Företagsnätverk; Nätverk; Energieffektivisering; Kartläggning; Utvärdering; Kunskapsutbyte;

  Sammanfattning : Industrins energianvändning medför koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar. Inom EU och Sverige eftersträvas en konkurrenskraftig industri. För att uppnå båda delarna förespråkas det att företag energieffektiviserar och minskar sin energianvändning. LÄS MER