Sökning: "compulsory schools"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden compulsory schools.

 1. 1. Teacher certification and student achievement - A quantitative study of Swedish compulsory schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Zhila Azez; [2020-07-10]
  Nyckelord :Teacher certification; student achievement; compulsory schools; Fixed-effect model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. "Det är en tolkningsfråga helt enkelt" : en kvalitativ studie av lärares syn på anpassningen inför de nationella i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jennie Bengtsson; Josefin Stuhre; [2020]
  Nyckelord :Read- and write difficulties; adjustment; national exam; resources; guidelines; special education; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; nationella prov; hjälpmedel; riktlinjer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : De nationella proven i svenska omfattar olika riktlinjer om vilka anpassningar som är tillåtna. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka lärares uppfattningar om Skolverkets riktlinjer som finns gällande anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inför de nationella proven i svenska för årskurs 3. LÄS MER

 3. 3. De estetiska ämnenas utveckling och betydelse under 2010-talet. : En kritisk diskursanalys av den offentliga debatten om de estetiska ämnenas positionering och betydelse efter gymnasiereformen 2011.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Andersson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; GY11; förberedande konstnärliga skolor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the discourses about the position of the aesthetic subjects in the Swedish Education Policy are formed and presented in media texts. As the media today has a great power in society, is an arena for politicians to reach out, media players to raise current issues and the public to engage in opinion formation, this study is done through an analysis of media texts from the years between 2011-2018. LÄS MER

 4. 4. Mot en digitaliserad läsundervisning : critical literacy med digitala verktyg på högstadiet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; digital tools; digital literacy; digitalisation; Lgr11; TPACK; gymnasieskolan; litteraturpedagogik i skolan; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government initiated a digitalisation process of the Swedish education system by revising the curriculums (Lgr11) to emphasise the importance of digital competence. An ambitious commitment at a national level, however leaving the schools with a great question mark regarding how the digitalisation should be implemented in real practice. LÄS MER

 5. 5. Train more people to save more lives : Teaching Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in compulsory schools in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Selvi Olgac; [2020]
  Nyckelord :Cardiopulmonary Resuscitation; CPR; Out-of-Hospital Cardiac Attack; Compulsory School; Teachers; Education Platform; Shared knowledge;

  Sammanfattning : Globally, out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) occurs ranging between 20 to 140 per 100 000 people, with only 2-11% surviving. Immediate bystanders, i.e. a person close to the victim, performing Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) have a vital role to play in the chain of survival from OHCA. LÄS MER