Sökning: "daniel lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden daniel lindgren.

 1. 1. Hanterar du risken eller hanterar risken dig? : En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Elmblad; Johan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :prospect theory; risk; investment decisions; risk aversion; gender; prospektteori; risk; investeringsbeslut; riskaversion; kön;

  Sammanfattning : Extensive studies show that risk has a large impact on investment decisions. In addition, studies also show that risk behavior varies between men and women, where women tend to behave more risk averse. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö inom Individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Tony Persson; Daniel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :psycho-social working environment; candidate exam; sex; age; Swedish individual- and family social care.; psykosocial arbetsmiljö; kandidatexamen; kön; ålder; individ- och familjeomsorgen.;

  Sammanfattning : This study is a quantitative secondary analysis of existing data from psycho-social working environment questionnaires for the municipality of Jönköping. The goal of the analysis is to study differences between two parts of the individual- and family care, the public authority part and the outpatient care, as well as differences in sex and age-categories. LÄS MER

 3. 3. Modern Comrades or Old Enemies? : A comparative study of the representation of Russia in Italian and Swedish Press

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Francesca Lindgren; [2018]
  Nyckelord :narrative analysis; national representation; Italian press; Swedish press; russia; Vladimir Putin; comparative study;

  Sammanfattning : Starting from a personal, contemporary outlook on society today, it might be obvious for a reader to immediately think of media as global, an entity hovering over national borders, transcending geography and geo-politics. As such viewers, we ignore thus that media - and the press in particular - have for a long time in the past been associated and tightly linked with mechanisms of nation-building, as well as with concepts such as nation, national identity and nationalism. LÄS MER

 4. 4. Long-term Abnormal Returns Following Share Repurchase Announcements : Do repurchasing firms outperform the market?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lindgren; Petter Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Open market share repurchase; Abnormal return; Sweden; Stockholm Stock Exchange; NASDAQ OMX Stockholm; Aktieåterköp; Avvikelseavkastning; Stockholmsbörsen; NASDAQ OMX Stockholm;

  Sammanfattning : We study the long-term performance of companies listed on the Stockholm Stock Exchange that announced their intention to repurchase shares between the years of 2005 and 2013. We test the hypothesis that the market underreacts to share repurchase announcements and that repurchasing firms consequently outperform the market in the following years. LÄS MER

 5. 5. Spårbarhetssystem för sekretessuppgifter : Hantering av hemlig information har aldrig varit enklare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Hasselquist; Daniel Herzegh; Andreas Lundquist; Jennifer Lindgren; Johan Lind; Niklas Nilsson; Philip Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projektarbete som utfördes av sju studenter från civilingenjörsprogrammen inom datateknik och mjukvaruteknik vid Linköpings universitet.  Projektet utfördes i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling under våren 2018. LÄS MER