Sökning: "demensboende dementia"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden demensboende dementia.

 1. 1. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michel Aronsson; [2020]
  Nyckelord :demens; terapiträdgård; utemiljö; utevistelse; äldre;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks om en utemiljö blev som det var tänkt? Syftet är att illustrera distansen mellan plan och färdig anläggning och hur de båda förhåller sig till brukarna. I det här fallet studeras bygghandlingarna för utemiljön till Solbacka demensboende i Norrtälje och jämförs med den färdiga anläggningen åtta år efter att den stod färdigställd. LÄS MER

 2. 2. Hur omvårdnadspersonal uppmärksammar och lindrar oro på demensboende : en studie med fri noteringsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Erika Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnadspersonal; äldre; kognitiv sjukdom; oro ångest; demensboende; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är vanligt förekommande symtom hos personer med kognitiv sjukdom som en följd av att dessa personer har svårt att hantera olika sinnesintryck. Oro och ångest är plågsamma tillstånd och påverkar välbefinnandet negativt. De som till största delen vårdar personer med kognitiv sjukdom är omvårdnadspersonal. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdstider : En studie om att stödja användandet av en trädgård på ett demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Liberg; [2018]
  Nyckelord :Information design; spatial design; outdoor environment; garden; dementia; cognition; Informationsdesign; rumslig gestaltning; demens; utomhusmiljö; trädgård; kognition;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Reminder system for elderly and people with dementia A case study conducted in an assisted living facility

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl-Ebbe Jönsson; Kajsa Ornstein; [2018]
  Nyckelord :Tablets; Dementia; Computer Science; Assisted living;

  Sammanfattning : År 2050 kommer andelen personer over 80 år att ha fördubblats. Andelen personer med demenssjukdommar kommer att tredubblas. LÄS MER