Sökning: "distributed communication"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden distributed communication.

 1. 1. Distributed Model Predictive Control for Rendezvous Problem

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Robert Bereza-Jarocinski; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the potential advantages and disadvantages of using adistributed control approach to land an autonomous drone on an autonomousboat. The expected advantages include better utilisation of computational resources,as well as increased robustness towards communication delays. LÄS MER

 2. 2. Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling : En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelina Krantz; [2019]
  Nyckelord :Agile; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality; Agil; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality;

  Sammanfattning : Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete av informationsflöden i en interorganisatorisk samverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Juliana Brandt; [2019]
  Nyckelord :communication; b2b; Automation; Customer trust; Quality Management; Interorganizational exchange; Interorganizational Alliance; Interorganizational Relationships; Digitalization; Change Management; Strategic Interoganizational Relationships; Digital Transformation; API; Process Modelling.;

  Sammanfattning : In recent years, the train's punctuality, Sweden's ranking in the European Railway Performance Index and the train industry's customer satisfaction have decreased. The largest and most influential players in the train industry are Trafikverket and SJ AB, which are two state-owned organizations. LÄS MER

 4. 4. Pushing the Limits of Gossip-Based Decentralised Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lodovico Giaretta; [2019]
  Nyckelord :machine learning; distributed systems; decentralised algorithms; gossip algorithms;

  Sammanfattning : Recent years have seen a sharp increase in the ubiquity and power of connected devices, such as smartphones, smart appliances and smart sensors. These de- vices produce large amounts of data that can be extremely precious for training larger, more advanced machine learning models. LÄS MER

 5. 5. Enhancing an airline’s internal marketing to improve service quality and customer loyalty : A qualitative study expanding the Internal Marketing Model based on the case of Germania.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniela Westerlund; Hilz Leila; Paula Schmidt; [2019]
  Nyckelord :Service Quality; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; Service Marketing; Internal Marketing; Airline Industry; Employee Motivation; Employee Empowerment;

  Sammanfattning : Background: Due to the deregulation of the European airline industry within the 1980’s, competition between airlines has intensified greatly. The emergence of low-cost carriers has given rise to the competition on price. LÄS MER