Sökning: "dymlingsverkan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet dymlingsverkan.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Lastkapacitet hos murar byggda med C3Cblocksystem® : Påkörningslaster och oavsiktlig stöt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Wilma Cederqvist; Cecilia Linhatte; [2021]
  Nyckelord :load capacity; concrete; collision loads; traffic barriers; unintentional impact; Eurocode 1; Eurocode 2; friction; lastkapacitet; betong; påkörningslast; trafikbarriär; oavsiktlig stöt; Eurokod 1; Eurokod 2; friktion;

  Sammanfattning : Världen har de senaste åren upplevt flera terrorattentat där fordon har använts som vapen för att orsaka skador i folkmassor. Fotgängare kan vara i en utsatt miljö på gångstråk och skydd i form av betonghinder kan användas för att stoppa oönskad trafik på gågator. LÄS MER