Sökning: "dynamisk styrka"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden dynamisk styrka.

 1. 1. Ger kombinationsträning större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart styrketräning? : En systematisk litteraturstudie med META-analys.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Inge Anderfjord; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reliabilitetstest av ett nytt instrument för mätning av axelstyrka

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anders Sven Gunnar Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Dynamic shoulder strength; dynamometer; elastic band; physiotherapy; strength test.; Dynamisk axelstyrka; dynamometer; elastiskt band; fysioterapi; styrketest;

  Sammanfattning : Introduktion: Att mäta muskelstyrka är en hörnsten inom fysioterapi/sjukgymnastik. Trots detta saknas idag enkla objektiva kliniska metoder för att mäta dynamisk muskelstyrka hos patienter med axelbesvär. LÄS MER

 3. 3. Friction and material modelling in Sheet Metal Forming Simulations

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Herman Bentsrud; [2020]
  Nyckelord :Sheet metal forming; Material model; Triboform; Autoform; Plåtmetalformning; Materialmodell; Triboform; Autoform;

  Sammanfattning : In today’s car manufacturing industry, sheet metal forming is a important process that takes preparation, which is time consuming and complex when new processes are made. When new metal grades and alloys are provided to the industry, tests are conducted to determine it’s behaviour and strengths. LÄS MER

 4. 4. Effekter på posturalt svaj och bålstyrka efter fyra veckors knäböjsträning på stabilt respektive instabilt underlag : En experimentell pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Jansson; Karin Lext; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Knäböj är en populär dynamisk övning som involverar bålen. Övningen kan utföras på stabilt eller instabilt underlag. Tidigare studier har visat på att bålmuskelaktiviteten mätt med EMG har varit liknande oavsett underlag. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk utåtrotationsstyrka i höften efter artroskopi hos patienter med femuroacetabulär impingement som återgått till idrott och motion

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sam Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Femuroacetabulär impingement; höftstyrka; idrott;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Femuroacetabulär impingement (FAI) innebär en förträngning som orsakar sämre förhållanden i höftleden på grund av nedsatt rörlighet och där det föreligger en ökad risk för skador på bland annat ledbrosk. FAI är vanligt förekommande hos idrottare. LÄS MER