Sökning: "early intervention."

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden early intervention..

 1. 1. Design and Evaluation of an Interactive Individual Ergonomic Report for Surgeons

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Melanie Anna Sherina Hensel; [2023]
  Nyckelord :Surgical ergonomics; Risk visualization; Ergonomic awareness; Physical workload; Work-related Musculoskeletal Disorders; Usability evaluation; Kirurgisk ergonomi; Riskvisualisering; Ergonomisk medvetenhet; Fysisk arbetsbelastning; Arbetsrelaterade belastningsskador; Utvärdering av användbarhet;

  Sammanfattning : Surgeons have been identified as one of the highest risk groups in healthcare to develop work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Especially the neck and shoulders are found to be at high musculoskeletal risk due to surgeons commonly operating in a static and awkward posture for a prolonged time. LÄS MER

 2. 2. Gränsen mellan barnet och miljön : Konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Kristine Mortensen; [2023]
  Nyckelord :Diskurs; Kategorisering; Makt; Tidiga insatser; Subjektspositioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mortensen, Ida Kristine (2022). Gränsen mellan barnet och miljön – konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Developmental Coordination DisorderEffekt av uppgiftsorienterade interventioner (Task-oriented approach) på balans, koordination och nivå av fysisk aktivitet – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Carina Vikman; Maria Zvickell; [2022]
  Nyckelord :Developmental co-ordination disorder; balance; co-ordination; physical activity; task-oriented; intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Developmental Coordination Disorder (DCD) är en motorisk koordinationsstörning som uppstår i tidig ålder. Det är vanligt att barn med diagnosen DCD undviker fysisk aktivitet, lek och även svårt att klara kraven inom skolidrotten. LÄS MER

 5. 5. "Only an incel can understand other incels" : En netnografisk observationsstudie av incels (o)vilja att söka hjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Desirée Andersson; Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Involuntary celibacy; incel; intervention; preventive social work; Ofrivilligt celibat; incel; intervention; förebyggande socialt arbete;

  Sammanfattning : Involuntary celibacy, or incel, as a phenomenon is steadily growing. Previous studies show that this group suffers from severe mental illness, which potentially could develop into something dangerous for both themselves and society. LÄS MER