Sökning: "examensarbete i Informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden examensarbete i Informatik.

 1. 1. En jämförande studie i prestanda vid bildbehandling mellan React Native och Flutter

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonna Lennartsson; Oscar Bjurelid; [2020]
  Nyckelord :Cross-platform; React Native; Flutter; image processing; performance; mobile app development; Multiplattform; React Native; Flutter; bildbehandling; prestanda; mobil apputveckling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentiella prestandaskillnader mellan React Native och Flutter för att underlätta vid val av multiplattform-ramverk. Metod För att besvara examensarbetets frågeställningar utfördes en experimentell studie för att samla empirisk data. LÄS MER

 2. 2. Använda metoder från Progressive Web Application för att lösa specifika problem i en webapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Carolina Carlbom; [2019]
  Nyckelord :PWA; web application; service worker; Cache; AJAX; localStorage;

  Sammanfattning : Computers and similar units are taking a larger part in our lives and we expect ourwork tools to operate the same way the applications in our private units do. Qpick is awarehouse management software in the shape of a web application that is used onhandheld units with the operating system Android, and desktops with the operatingsystem Windows. LÄS MER

 3. 3. LoRaWANuppkopplade smartcyklar : En studie som undersöker hur väl LoRaWAN fungerar för smartcyklar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Erik Befwe; Jonny Fherm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if LoRaWAN is a possible alternative to older, more established, wireless networks in the smart bike context, and how much power a LoRaWAN node consumes in the same context. A hardware application was developed where a connection to the LoRa network can be achieved. LÄS MER

 4. 4. Interaktion med en digital tjänst : En kvalitativ studie om hur god interaktion för en samhällstjänst kan utformas för medborgare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marcus Ahlstrand; [2019]
  Nyckelord :interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. LÄS MER

 5. 5. BusinessIntelligence Systems effekter på sjukvården : Utvecklingoch test av modell

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marcus Lindberg; Joakim Isberg; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence Systems; BIS; Effects; Healthcare; Informatics; ; Business Intelligence Systems; BIS; Effekter; Sjukvård; Informatik; ;

  Sammanfattning : The Swedish   healthcare system today has longer queues than before, low treatment rates   and lack of accessibility, treatment and service. Business Intelligence   System (BIS) purpose is to support organizations and businesses in different   types of decision-making that in turn can make the operations more efficient. LÄS MER