Sökning: "editorial manipulation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden editorial manipulation.

 1. 1. Nutshell Paragraphs, Fact-Base or Propaganda: How Do Nutshell paragraphs in five news media reflect an international crisis?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Javad Maleki; [2023-10-10]
  Nyckelord :The nut graph; the nutshell paragraph; the nut graf; fact; propaganda; agenda setting; comparative analysis; content analysis; international crisis; the Libyan crisis; NATO; journalism; journalist; editor; editorial manipulation; newspaper; TV; media; news media; Swedish news media; print news media; news writing; audience; Global Times; Dagens Nyheter; Rossiyskaya Gazeta; the Guardian; the New York Times;

  Sammanfattning : Abstract Thesis: 15 hp Program and/or course: Master’s program in Investigative Journalism (MIJ), Master´s thesis in Investigative Journalism, JU2603 Level: Second Cycle Semester/year: St/2023 Supervisor: Mathias Färdigh Examiner: Annika Bergström Keyword: The nut graph, the nutshell paragraph, the nut graf, fact, propaganda, agenda setting, comparative analysis, content analysis, international crisis, the Libyan crisis, NATO, journalism, journalist, editor, editorial manipulation, newspaper, TV, media, news media, Swedish news media, print news media, news writing, audience, Global Times, Dagens Nyheter, Rossiyskaya Gazeta, the Guardian, the New York Times. Purpose: The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the contents of nut graphs written by five print news media outlets: Dagens Nyheter, Global Times, Rossiyskaya Gazeta, The Guardian, and The New York Times, regarding the Libyan crisis, in order to examine whether they set media agendas through the nut graph. LÄS MER

 2. 2. Källkritik i en värld av ansiktsanimering och talmanipulation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Andersson López; Siri Lallerstedt Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ny mjukvaruutveckling inom video- och ljudteknik har under de senaste åren gjort det enklare än någonsin att manipulera video- och ljudmaterial. Sådan mjukvara skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för att sprida desinformation och manipulerad information till allmänheten. LÄS MER