Sökning: "empati kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden empati kultur.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Vikten av guanxi på arbetsplatsen : Att bygga guanxi och med lokala kollegor inom svenska multinationella företag i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Forsgren; Camilla Xia; [2021]
  Nyckelord :guanxi; expatriat; lokalanställda; Kina; renqing; mianzi; xinyong; shengren; shuren; qinren; affärskultur;

  Sammanfattning : Det kinesiska samhället är i hög grad präglat av dess kulturella traditioner som i många aspekter skiljer sig från andra länder. I samband med att allt fler svenska företag väljer att etablera sig i Kina där svenska expatriater sänds ut som resurser, blir det alltmer väsentligt att förstå sig på landets kultur och värderingar. LÄS MER

 3. 3. Undervisning om islamofobi: Vad lärare kan göra för att öka empatin och förståelsen hos sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :empati; främlingsfientlighet; förståelse; gymnasiet; islamofobi; religion; religionskunskap; tolerans; undervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över lärarens roll inom undervisning om islamofobi. Den syftar till att ge en välgrundad överblick angående olika faktorer som är viktiga för religionslärare inom gymnasieskolan att ta i beaktande när man undervisar elever om islamofobi. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i årskurs 4 - 6

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Cecilia Formare; Kristina Hörnell; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; klassrumskommunikation; skönlitteratur; mellanstadiet; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikts syfte är att ta reda på vad tidigare forskning säger om högläsning och olika samtalsmodeller kring skönlitteratur i mellanstadiet. Detta besvaras genom frågeställningen: Varför ska högläsning och samtal kring skönlitteratur vara en del av undervisningen på mellanstadiet? För att få fram översikten undersökte vi tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar med högläsning och samtalsmodeller som fokus. LÄS MER

 5. 5. Historisk Empati : En översikt av begreppets tolkning och inkorporering i skolverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Per Andersson; Mikael Färlin; [2021]
  Nyckelord :Affective component; Classroom; Historical empathy;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi kartlagt och exemplifierat olika pedagogiska tillvägagångssätt, eller “verktyg”, som används för att uppnå historisk empati hos elever. Vi har huvudsakligen använt forskning som fokuserar på observationer av pedagogiska moment. LÄS MER