Sökning: "litteratursamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet litteratursamtal.

 1. 1. Bortom raderna : Litteratursamtal i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Sara Viklund; [2020]
  Nyckelord :Läsning; lärande; fantasi;

  Sammanfattning : To make students interested in reading fiction is considered a challenging task bymany teachers. A common approach to this dilemma is letting the students decidefor themselves what novels to read. LÄS MER

 2. 2. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 3. 3. Litteraturens känslor : En litteraturstudie om hur värdegrunden uppmärksammas i svenskundervisningen för årskurs F-3 genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Engstrand; Rebecka Wallgren; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; högläsning; textsamtal; etik; moral; empati; barnböcker; värderingar; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjligheter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser F-3. LÄS MER

 4. 4. Att läsa utan att förstå? : En undersökning om kooperativt lärande och lärares arbetssätt inom litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathilda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; didaktik; litteraturundervisning; litteratur; läsning; samtal; dialog; kooperativa strukturer; kooperativt arbetssätt; litteratursamtal; elevsamtal; Vygotskij; Dewey; Dysthe; Kagan;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka ifall lärare arbetar med kooperativt lärande i litteraturundervisningen, hur de arbetar med litteratur samt vilket arbetssätt eleverna föredrar. Det främsta syftet är att få insikt i lärares och elevers uppfattningar kring litteraturundervisningen och vilka metoder de själva har arbetat med och prefererar. LÄS MER

 5. 5. ”Samtalet är inte mindre viktigt änhögläsning och de båda ska därför inteskiljas åt” : - En studie om förskollärares inställning tillhögläsning, barnlitteratur ochlitteratursamtal i flerspråkiga förskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nicole Lindahl; Rana Saeid; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Barnlitteratur; Litteratursamtal; Språkutveckling; Flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares inställning till högläsning,barnlitteratur och litteratursamtal i flerspråkiga förskolor. Denna studie har varitbetydelsefull att göra då vi anser att det behövs mer kunskap om högläsningensplats och betydelse i förskolans verksamhet i flerspråkiga miljöer. LÄS MER