Sökning: "litteratursamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet litteratursamtal.

 1. 1. Samtal om det lästa i skol- och utbildningsdokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Helen Brandt; Emelie Martinsson; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmaterial; boksamtal; litteratursamtal; läsförståelse; samtal om det lästa; skol- och utbildningsdokument; styrdokument; textanalys; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse kring samtal om det lästa och hur dessa beskrivs i skol- och utbildningsdokument för lärare i förskoleklass till årskurs 3. Tidigare forskning kring bok- och litteratursamtal visar att denna undervisningsmetod kan utveckla elevers språk, kunskap och identitet. LÄS MER

 2. 2. Lärares användning av litteratursamtal i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sadina Imamovic; Sanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :​erfarenhetsanknuten läsning; gymnasieskola; identitetsskapande läsning; kritisk läsning; litteratursamtal; lärare; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur litteratursamtal kan utformas för att utveckla gymnasieelevers läsförståelse. Metoden har bestått av en systematisk sökprocess med insamling och granskning av artiklar och avhandlingar, vilket resulterade i nio kvalitativa källor och en källa med kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. "Det hjälpte mig att förstå bättre." : En studie om litteratursamtalets möjligheter i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lucas Färdig; Lucia De La Espriella Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Literature discussion; middle school students; interview; reading; reading comprehension; teaching strategies; Chamber s conversation model.; Litteratursamtal; mellanstadieelever; intervju; läsning; läsförståelse; arbetssätt; Chambers samtalsmodell.;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur litteratursamtal påverkar mellanstadieelevers förståelse av läst skönlitteratur. Den tidigare forskningen presenterar positiva resultat vid användning av litteratursamtal i skolklasser. Flera forskare hävdar att litteratursamtal förbättrar och fördjupar elevernas förståelse. LÄS MER

 4. 4. Hur används litteratursamtal om skönlitterära texter i undervisningen på mellanstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Thomas Petersen; Sofia Lygneblad; [2021]
  Nyckelord :Literature conversations; fiction; reading comprehension; identity formation; envisionments; conversational models; Litteratursamtal; skönlitteratur; läsförståelse; identitetsskapande; litterära föreställningsvärldar; samtalsmodeller.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi gjort en empirisk studie där vi har undersökt hur ett urvallärare arbetar med litteratursamtal i sin undervisning för att utveckla elevernasläsförståelse i årskurs 4–6. Genom intervjuer och enkätsvar från sju lärare har vigranskat vilka metoder och teorier de utgår från vid litteratursamtal, samt hur debedömer eleverna under dessa samtal. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar litteratursamtal elevers litterära förståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Zarlasht Hashemi Rasouli; Arta Zulfiu; [2021]
  Nyckelord :Litteratursamtal; litterär förståelse; lärare; skönlitteratur; roller; didaktik; scaffolding.;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten har varit att undersöka vad forskningen säger om litteratursamtalets betydelse för högstadieelevers litterära förståelse. Den här kunskapsöversikten består av en systematisk sökprocess där vi har granskat och valt ut artiklar samt avhandlingar som är aktuella och relevanta för valda ämnet. LÄS MER