Sökning: "litteratursamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet litteratursamtal.

 1. 1. Bortom raderna : Litteratursamtal i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Sara Viklund; [2020]
  Nyckelord :Läsning; lärande; fantasi;

  Sammanfattning : To make students interested in reading fiction is considered a challenging task bymany teachers. A common approach to this dilemma is letting the students decidefor themselves what novels to read. LÄS MER

 2. 2. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 3. 3. Litteraturens känslor : En litteraturstudie om hur värdegrunden uppmärksammas i svenskundervisningen för årskurs F-3 genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Engstrand; Rebecka Wallgren; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; högläsning; textsamtal; etik; moral; empati; barnböcker; värderingar; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjligheter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser F-3. LÄS MER

 4. 4. Att läsa utan att förstå? : En undersökning om kooperativt lärande och lärares arbetssätt inom litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathilda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; didaktik; litteraturundervisning; litteratur; läsning; samtal; dialog; kooperativa strukturer; kooperativt arbetssätt; litteratursamtal; elevsamtal; Vygotskij; Dewey; Dysthe; Kagan;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka ifall lärare arbetar med kooperativt lärande i litteraturundervisningen, hur de arbetar med litteratur samt vilket arbetssätt eleverna föredrar. Det främsta syftet är att få insikt i lärares och elevers uppfattningar kring litteraturundervisningen och vilka metoder de själva har arbetat med och prefererar. LÄS MER

 5. 5. "Skönliltteraturen är mitt favoritläromedel" : En studie om hur grundlärare i svenska arbetar med boksamtal i årskurs 4-6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Zandra Kängström; Angelica Lönn; Magdalena Rydersten; [2020]
  Nyckelord :Booktalk; litteraturetalk; Tengberg’s reading types; Langer’s performance worlds; Chamber’s conversation model; Teacher of Swedish; grade 4–6; Boksamtal; litteratursamtal; Tengbergs läsarter; Langers föreställningsvärldar; Chambers samtalsmodell; svensklärare; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur och varför svensklärare i årskurs 4–6 använder sig av boksamtal i sin undervisning. Tidigare forskning visar många fördelar för elevernas kunskapsutveckling genom att de får samtala om böcker och där är Chambers samtalsmodell i fokus. LÄS MER