Sökning: "ernst and young"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden ernst and young.

 1. 1. Gun-jumping in the EUMR: How it ought to be regulated

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Okko Lauri; [2020]
  Nyckelord :Gun-jumping; merger; implementation; concentration; EUMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Master’s thesis concerns the regulation of premature implementations of mergers, also known as gun-jumping. The purpose of the paper is to establish how the phenomenon should be regulated in the European Union Merger Regulation (EUMR). Potential solutions are sought primarily from the case-law of the Court of Justice of the European Union. LÄS MER

 2. 2. Canon/TMSC: Slutet för warehousing-arrangemang? : En rättslig analys av warehousing-arrangemang i ljuset av Ernst & Young och Canon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Lindberg Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; koncentrationsförordningen; genomförandeförbudet; M A; gun-jumping; warehousing-arrangemang;

  Sammanfattning : The EU merger control regime, like most jurisdictions, requires the pre-notification of concentrations that meet certain thresholds and prohibits the implementation of a concentration before the Commission has declared it compatible with the internal market. Violations of these obligations is often referred to as ”gun jumping” and can give rise to substantial fines. LÄS MER

 3. 3. Löpande revision och dess inverkan på auktoriserade revisorer : En kvantitativ studie med fokus på revisionsprocess, god revisionssed, riskbedömning & kvalitet i revisionen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fuad Seferaj; Sasa Vajagic; [2020]
  Nyckelord :Continuous audit; Traditional audit; Audit process; Generally Accepted Auditing Standards; Risk assessment; Quality in audit; Automation; Auditor.; Löpande revision; Traditionell revision; Revisionsprocess; God revisionssed; Riskbedömning; Kvalitet i revisionen; Automatisering; Revisorer.;

  Sammanfattning : In conjunction with the progress of automation and digitalisation in the audit industry, the opportunities for a continuous audit have increased. There are indications that real-time updates of the audit process are becoming more common within the audit profession, which allows auditors to continuously analyse and control the audited company. LÄS MER

 4. 4. Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Wigren; Frida Stender; [2018]
  Nyckelord :accounting; information technology; digitalization; automatization; automation; digital revolution; organizational change; accounting profession; accounting information; redovisning; redovisningsbranschen; automatisering; digitalisering; informationsteknologi; teknik; organisationsförändring; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. LÄS MER

 5. 5. Idrottsföreningar och folkbibliotek : en kvalitativ studie av läsfrämjande projekt riktade mot idrottande barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emmelie Ernst; Julia Fantenberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Läsfrämjande projekt; barn och unga; bibliotek; idrottsföreningar; ansökningar; Statens kulturråd.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study why public libraries and athletic clubs want to collaborate and how the collaboration can promote reading to children and young people. The Swedish Arts Council granted three million Swedish crowns to public libraries and athletic clubs that collaborated during 2013 and 2014. LÄS MER