Sökning: "examensarbete informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden examensarbete informationssäkerhet.

 1. 1. Hur ser säkerheten ut? : En bättre IT-miljö för alla små verksamheter

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lisa Grenholm; [2018]
  Nyckelord :Information Security; Network Security; Small business; Python3; Web Server.; Informationssäkerhet; Nätverssäkerhet; små verksamheter; enskilda firmor; Python3; webbserver.;

  Sammanfattning : Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag upplever att det finns ett stort behov av att engagera verksamheter att lära sig mer om hur information och nätverk ska hanteras på ett säkerhet sätt. Genom en kvantitetundersökning bland verksamheter kunde en kartläggning göras av hur verksamheterna hanterar sin information och nätverksmiljö. LÄS MER

 2. 2. Security Management : Fulfillment of the Government Requirements for a component assurance process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Naida Kukuruzovic; [2016]
  Nyckelord :Security management; information security; authentication; authorization; governance; risk management; compliance; user management; Säkerhetshantering; informationssäkerhet; autentisering; auktorisering; styrning; riskhantering; följsamhet; användaradministration;

  Sammanfattning : Protecting organization’s assets from various security threats is a necessity for every organization. Efficient security management is vital to effectively protect the organization’s assets. However, the process of implementing efficient security management is complex and needs to address many requirements. LÄS MER

 3. 3. Molntjänster för utvecklings- och testverksamhet i krisberedskapsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jonatan Camacho Andersson; [2015]
  Nyckelord :Molntjänster; Krisberedskapsmyndighet; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Molntjänster har blivit ett intressant fenomen i IT-världen. Molntjänster har skapat möjligheter för företag och individer att effektivisera sin verksamhet för en minimal avgift istället för att driftsätta egna servrar. Detta blir möjligt genom att erbjuda flera olika tjänster på varierande distributionsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Informationssäkerhetsarbete på tillverkande småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Berit Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett mer aktuellt ämne än någonsin. Media rapporterar löpande om olika störningar, orsakade av både tekniskt haveri, mänskliga misstag samt sabotage. Stora förändringar har skett de senaste tjugo åren vad gäller teknik, genomloppstid för produkterna och bemanning. LÄS MER

 5. 5. Bring Your Own Device

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Rodrigo Muñoz; Fovad Adami; [2012]
  Nyckelord :BYOD;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Sourcecom Svenska AB. Sourcecom Svenska AB arbetar med kommunikationslösningar inom IT-kommunikation, IT-säkerhet och telefoni. Examensarbetet går ut på att undersöka konceptet Bring Your Own Device (BYOD) och föreslå olika lösningar beroende på företagets informationssäkerhetskrav. LÄS MER