Sökning: "exempel på juridiska problem"

Visar resultat 21 - 25 av 187 uppsatser innehållade orden exempel på juridiska problem.

 1. 21. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 22. Kommer kommunernas plan- och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? : Klimatförändringar och bostadsbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Yvonne Ishida; Jessica Andersson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; bygglov; översvämningsrisk; klimatförändringar; klimatanpassning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga och utreda det juridiska ramverk som kommunerna ska följa samt undersöka praktisk tillämpning hos tre kommuner. Studien ska även belysa eventuella svårigheter i planarbetet och ge en kunskapsöversikt. LÄS MER

 3. 23. Avgörande av brottmål i den tilltalades utevaro – sett utifrån bl.a. en redogörelse av straffprocessens funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; tilltalad; utevarohandläggning; straffprocess; funktioner; rättssäkerhet; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för gällande rätt kring utevarohandläggning i brottmål samt närmare belysa den problematik som kan uppkomma vid handläggningen. Detta sker med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. LÄS MER

 4. 24. Kommunal konkurrens - En granskning av reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anti-competitive activities by municipal entities has been the subject of legal discussion in Sweden for decades. Regulation on municipal authority and legality review in the Swedish Municipality Act (2017:725) was complemented with a so-called conflict resolution rule in the Competition Act (2008:579) in 2010. LÄS MER

 5. 25. Handlingskrav trots handelskrav? - Interaktion mellan energihushållningsvillkor i verksamhetstillstånd och EU:s system för handel med utsläppsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Reutervik; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; EU-rätt; rättsvetenskap; EU ETS; Styrmedel; Energi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt reducera mängden växthusgaser som släpps ut av industriella verksamheter runt om i unionen. Interaktioner med andra styrmedel befaras kunna minska systemets effektivitet, därför har unionen försökt undvika sådana. LÄS MER