Sökning: "existentiella frågor i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden existentiella frågor i palliativ vård.

 1. 1. Existentiell kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Genberg Gabriella; Jansson Anna-Lena; [2020-08-05]
  Nyckelord :Existential; communication; palliative care; nurse; family;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom palliativ vård är en av hörnstenarna närståendestöd. Sjuksköterskans roll äratt stötta, informera och svara på närståendes frågor och funderingar. Kommunikation ochrelation är ytterligare en hörnsten, som anses som en självklarhet. LÄS MER

 2. 2. Att samtala om existentiella frågor : ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Sabina Dervisevic; Elin Tegsell; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; existentiella samtal; existentiella frågor; palliativ vård;

  Sammanfattning : Den palliativa vården blir aktuell när det inte längre finns någon bot utan det enda som kvarstår är symtomlindring. Fokus handlar om att lindra lidande för patienterna, vare sig det är fysiskt, psykologiskt, socialt eller andligt. Det är vanligt förekommande att existentiella frågor uppstår i detta skede. LÄS MER

 3. 3. I livets slut : ur patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Narges Khavari; Linda Ericsson; [2020]
  Nyckelord :cancer; kvalitativ; litteraturöversikt; palliativ vård; patientupplevelser; 6 s:n;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då behovet av palliativ vård ökar och övergången till palliativ omvårdnad är omvälvande men inte alltid så tydlig, behöver sjuksköterskan involvera både patient och närstående i sin omvårdnad. Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att leva i slutet av palliativ vård hos personer med cancer. LÄS MER

 4. 4. När livets frågor ställs inom palliativ vård : en allmän litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Jonasson; Annie Geiverz; [2020]
  Nyckelord :Upplevelse; sjuksköterska; palliativ vård; existentiella frågor;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att patienter med svår sjukdom symtomlindras istället för att botas. Inom denna vård uppstår ofta existentiella frågor, därav är det väsentligt att belysa hur dialoger kring existentiella frågor upplevs av sjuksköterskor för att utvidga kunskapen om detta område. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta inom palliativ vård : En systematisk litteraturstudie över sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Hedmark; Linnéa Rosén; [2020]
  Nyckelord :Emotionella utmaningar; Erfarenhet; Palliativ vård; Utbildning; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få en obotlig diagnos gör att patienterna ändrar sin syn på livet, fokus hamnar på familj och vänner den sista tiden i livet.  Patienterna upplever det svårt att be vårdpersonalen om hjälp, särskilt när vårdpersonalen ger intrycket av att vara upptagna och stressade. LÄS MER