Sökning: "företag sponsring"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden företag sponsring.

 1. 1. Idrottssponsring värdefull eller värdelös...?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zacharias Berg; Alexander Thörnholm; [2020]
  Nyckelord :Exchange; Theory; Sponsring; värdesättning; Sport; Idrott;

  Sammanfattning : Den här studien kommer från en bakgrund där sponsring har förändrats över lång tid. Tidigare har det varit förknippat med välgörenhet och oegennytta medan det idag är kantat av ordet samarbete istället. Till och med till den grad där många inte ens vill kalla en sponsor för en sponsor utan snarare för en partner. LÄS MER

 2. 2. “Om vi går in med en viss summa vill vi få tillbaka samma summa fast i en annan valuta” : En kvalitativ jämförande fallstudie av sponsring i varumärkesbyggande syfte

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Nylander; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; relationer; värderingar; evenemang; image;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Sensommar! Festivalen och Way out West är två festivaler som varit omdebatterad i media, Sensommar! Festivalen med anledning av en kontroversiell artistbokning och Way out West som kritiserats för att vara ett översponsrat evenemang. Bakom festivalerna finns företag som i egenskap av sponsorer möjliggör arrangemangen och i sin tur får något i utbyte - i många fall synlighet i samband med evenemangen. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensfördelar i sponsornätverk : En kvalitativ studie om hur nätverk bidrar till konkurrensfördelar för sponsorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Sundberg; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; Nätverkande; Affärsutveckling; Konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. Metod: Genom djupgående intervjuer med företag kopplade till två olika sponsornätverk, ämnar studien öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. LÄS MER

 4. 4. Hur ska ¨gåvor¨till influencer beskattas? : Är produkterna och tjänsterna som erbjuds en influencer verkligen gratis? Och kan kostnaden för dessa produkter och tjänster alltid dras av för givaren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson König; [2020]
  Nyckelord :Influencer; skatterätt; avdrag för sponsring;

  Sammanfattning : Influencervärlden har växt sig och blivit en mångmiljonindustri och det händer ofta att det skickas produkter och erbjuds tjänster utan att en influencer ingått avtal med företaget. Skatteverket har lyft problematiken och menar att alla dessa ska tas upp till inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet, beroende på verksamhetens omfattning. LÄS MER

 5. 5. Kan företag påvisa en positiv effekt av sin sponsring? : En explorativ studie om hur företag mäter effekten av sin sponsring samt hur sponsring påverkar deras varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Ahlin; Klara Hällerfors; [2020]
  Nyckelord :Brand Equity; Effect measurement; Goal setting; Sponsorship; Sport; Trademark.; Brand Equity; Effektmätning; Idrott; Målsättning; Sponsring; Varumärke.;

  Sammanfattning : Att sponsra idrottsorganisationer är ett väletablerat och vanligt förekommande fenomen bland företag. Miljontals kronor pumpas in i olika idrottsorganisationer med syfte att förbättra företags anseende om deras verksamhet samt varumärke. LÄS MER