Sökning: "familjerätt genus"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden familjerätt genus.

 1. 1. Frihet utan rättigheter? : En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Niusha Khanmohammadi; [2018]
  Nyckelord :Human rights; Legal pluralism; Lebanon; Family law; Women’s rights; CEDAW; Gender perspective; Mänskliga rättigheter; Rättslig pluralism; Libanon; Kvinnors rättigheter; CEDAW; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s different confessions to govern. LÄS MER

 2. 2. Barnet i den långvariga vårdnadstvisten En kvalitativ aktstudie om den rättsliga processen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tove Asplund; Matilda Wolmerud; [2017]
  Nyckelord :vårdnadstvist; barnets bästa; familjerätt; aktstudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftar till att utifrån en flerteoretisk ansats förstå hur barnet positioneras i förhållande till föräldrakonflikten i långvariga vårdnadstvister. En kvalitativ aktstudie har genomförts, där akter i vårdnad-, boende- eller umgängesmål från tingsrätten har behandlats. LÄS MER

 3. 3. Jämställd föräldraförsäkring? En rättspolitisk utredning om fördelning av föräldraledigheten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; arbetsrätt; individualiserad föräldraförsäkring; jämställdhet; genusrättsvetenskap; genus; pappamånad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden has one of the world's most generous parental insurance. The parental insurance is designed to be gender neutral, but despite this, women take out more than 75 percent of the parental leave. LÄS MER

 4. 4. Tid och närvaro : En studie om familjerättssekreterares syn på ett gott föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Karin Olin; Marie Persson; [2008]
  Nyckelord :föräldraskap; familjerätt; vårdnad; genus;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att få kunskap om hur familjerättssekreterare resonerar kring ett gott föräldraskap. Vi vill därigenom förstå hur deras föreställningar om ett gott föräldraskap kan påverka dem i arbetet med vårdnadsutredningar. LÄS MER