Sökning: "fertilitetsbehandling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fertilitetsbehandling.

 1. 1. Jeg ved jo godt, at de ikke tror jeg findes – Et kvalitativt interviewstudie om queerpersoner i fertilitetsbehandling

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Tved; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ ; LGBTQ sundhed; LGBTQ familier; LGBTQ reproduktion; queer; queerfamilier; queer reproduktion; fertilitetsbehandling; regnbuefamilier; magt; HBTQ reproduktion; HBTQ fertilitetsbehandling; HBTQ hälsa;

  Sammanfattning : Et kvalitativt interviewstudie som undersøger queer- og LGBTQ+ personers møde med det danske sundhedssystem i forbindelse med fertilitetsbehandling. Eksamensprojekt i sexologi 30 højskolepoint. Malmø Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för sexologistudier, 2019. LÄS MER

 2. 2. Att inte kunna få barn : Mäns upplevelser av infertilitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Andersson Anna; Phan Lisa; [2015]
  Nyckelord :Infertility; masculinity; men; experiences; Infertilitet; maskulinitet; män; upplevelser;

  Sammanfattning : Infertilitet är en diagnos som kan drabba både män och kvinnor men mannens upplevelser är betydligt mindre utforskat än kvinnans upplevelser. En litteraturstudie genomfördes där syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att leva med infertilitet. LÄS MER

 3. 3. Medicinsk turism : En studie av medicinsk turismutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Lena Donnström; Aya Hifawi; [2013]
  Nyckelord :Turism; humaniora och medicinsk turism;

  Sammanfattning : Idag reser människor till allt fler länder för att utföra operationer. Tack vare Internet kan man idag hitta billiga flygresor och information om vad som är bra och mindre bra. LÄS MER