Sökning: "frågeställning design"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden frågeställning design.

 1. 1. Hur anställda påverkas vid implementering av industri 4.0 i tillverkande företag

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Randy Shamorad; Beraz Omar; [2021]
  Nyckelord :Industri 4.0; Internet of Things; Big Data; Smarta fabriker; Cloud Computing; Cyber Security; Connectivity och Additive Manufacturing.;

  Sammanfattning : Det blir viktigare för företag att tillämpa lyckade implementeringar på arbetsplatser. Detta för att kunna matcha den ökande standarden som företag ställs inför. Företaget pressas därför från flera olika fronter. Teknologier kan därför implementeras som en del av industri 4. LÄS MER

 2. 2. Grön Köpintention under en Kris : En kvantitativ undersökning om konsumenter bosatta i Sverige under pågående Covid-19 kris

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Facca; Linn Persson; Madeleine Rosendahl; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Green purchase intention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; sociodemography; Kris; Grön Köpintention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; Sociodemografi;

  Sammanfattning : Frågeställning: I vilken utsträckning finns det samband mellan konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention under en pågående kris? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention gentemot livsmedel under en pågående kris. Detta för att klargöra och analysera, samt ge en ökad förståelse kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 4. 4. PH-MÄTNING I PAPPERSPRODUKTION : En studie i optimeringar av elektriska mätsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Larsson; [2021]
  Nyckelord :pH; pH-sensor; Measuring system; Measuring error; Paper production; pH; pH-sensor; Mätsystem; Mätfel; Pappersproduktion;

  Sammanfattning : Den fundamentala principen för tillverkning av papper är inte en särskilt komplicerad sådan. Men för att pappret skall erhålla specifika egenskaper blir processen alltmer komplicerad. Bland annat tillsätts olika typer av kemikalier och processen övervakas ständigt av olika system. Ett av dessa system mäter pH-halten i pappersmassan. LÄS MER

 5. 5. The Home Office, A New Perspective on Workstation Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Workstation; Home office; Office furniture design; Covid-19; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. LÄS MER