Sökning: "freedom of association"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden freedom of association.

 1. 1. Förbud mot rasistiska organisationer i Sverige (?)
: En idealtypsanalys av den svenska riksdagsdebatten 1968-2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Woodhouse
; [2021-10-14]
  Nyckelord :democracy; conflict of values; freedom of association; freedom of speech; racial discrimination; racist organisations; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Sweden;

  Sammanfattning : In 1971, Sweden ratified The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), without making a reservation to Article 4b. This particular article obliges all ratified states to criminalise and prohibit the participation and activity of organisations, which promotes racial hatred and/or racial discrimination. LÄS MER

 2. 2. Aktiva fredskvinnor : En mikrohistorisk studie över Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö 1935-1967

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ann-Marie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Women s history; IKFF; peace work; microhistory; prosopography; sorority; the gender system; Kvinnors historia; IKFF; fredsarbete; mikrohistoria; prosopografi; kvinnoförening; genus;

  Sammanfattning : Abstract This microhistorical study examines the local circle of Women’s International League for Peace and Freedom in Växjö during the years 1935 to 1967. The purpose of the essay is to contribute to research in women’s history by describing and analyzing some of the association’s members and activities. LÄS MER

 3. 3. Digitala hjälpmedel förpersoner med diabetes : Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen och värdet av ett digitalt hjälpmedel för slutanvändaren

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karolina Wassberg; Lovisa Suurwee; [2021]
  Nyckelord :Product development; user involvement; diabetes; digital aid; mental illness; Produktutveckling; användarinvolvering; diabetes; digitalt hjälpmedel; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård blir allt mer digitaliserad, detta innebär att företag inom medicinteknik frekvent konfronteras med förändringar på grund av ny teknik och innovationer. För att hitta nya och kreativa lösningar blir det vanligare att företag väljer att involvera användare i produktutvecklingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. A sovereign abode – Democracy, discipline and deliberation in a Swedish housing association from 1943 to the present

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marcus Schmidt; [2021]
  Nyckelord :Autonomy; civil society; collective decision-making; freedom; Hannah Arendt; Jürgen Habermas.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since its inception, the discipline of sociology has struggled to bridge the gap between structure and agency. How is it that individuals can be free whilst also part of a larger context that determines their actions? This study aims to make a small contribution towards solving this conundrum. LÄS MER

 5. 5. Attefallshus upplåtna med bostadsrätt : En undersökning om incitamenten för att bosätta sig i Attefallshus, dagens prisläge och hur dessa påverkas av bostadens avstånd till centrala Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Miranda Jenkins; Ebba Petersson; [2021]
  Nyckelord :Attefallshus; Condominium; Accessory dwellings; Proposition; Starting clearance; Housing shortage; Attefallshus; Bostadsrätt; Komplementbostadshus; Proposition; Startbesked; Bostadsbrist;

  Sammanfattning : Befolkningsutvecklingen har de senaste åren gått och går fortfarande snabbare än bostadsbyggandet i Sverige vilket gjort att det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Som värst är det i storstadsregionerna. LÄS MER