Sökning: "genus inom fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden genus inom fotboll.

 1. 1. Tjejer kan väl inte spela fotboll? : En komparativ studie om normer, genus och etnicitet i barnlitteratur utgiven på två skilda förlag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Andgrim; Emma Nevalainen; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; bokförlag; etnicitet; genus; genusperspektiv; mångfald; normer och normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet i deras barnlitteratur. Vi tittar på hur flickor och pojkar framställs i böckerna, vilka normer som finns, om det finns med personer med annan etnicitet än skandinavisk etc. LÄS MER

 2. 2. Nyhetsvärdering inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets sportsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Adam Borg; Carl Wickström; [2018]
  Nyckelord :Sport; journalistik; Dagens Nyheter; Aftonbladet; genus; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine similarities and differences between how two Swedish newspapers value its content and what kind of news is published on the sport pages. Our method in this study was a quantitative content analysis where we analyzed 560 articles from the newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga tränares kamp för jämlikhet- Manliga och kvinnliga ledares uppfattningar om underrepresentation av kvinnliga tränare inom svensk pojk- och herrfotboll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jesper Olsson; Jonny Skoglund; [2017]
  Nyckelord :Genus*; ledarskap*; jämställdhet*; underrepresentation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnor är underrepresenterade inom svensk pojk- och herrfotbollen på alla nivåer, både som spelare, ledare och på styrelsepositioner. Hur är det som kvinna att verka inom en manlig kontext, vilka anledningar finns att det är en underrepresentation inom fotbollen och varför är det svårt att förändra detta komplexa fenomen? Studien syftar till att undersöka vad manliga och kvinnliga fotbollsledare upplever är anledningen till att kvinnor är underrepresenterarede som tränare samt vad de anser den egna föreningen gör för att öka den kvinnliga tränarrepresentationen inom pojk- och herrfotboll. LÄS MER

 4. 4. "Ettavälja, tvåavälja" : En kvalitativ studie om fotbollsplanens centrala roll i skolan och dess skapande för genus och maskulinitetsnormer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stina Andersson; [2017]
  Nyckelord :genus; maskulinitetsskapande; fotboll; pojkar i grupp; normkritik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur pojkar i årskurs tre, som är aktiva inom lagidrotten fotboll, talar om fotboll. Studiens syfte är också att analysera pojkarnas tal utifrån ett genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitet. LÄS MER

 5. 5. Är sportjournalistiken offside? : En studie om framställningen av manliga och kvinnliga fotbollsspelare inom den svenska sportjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linnea Aldenhed; Li Nester; [2017]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; Expressen; fotbolls-EM; genus; kön; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen granskar fördelningen av utrymmet på sportsidorna utifrån könstillhörighet. Vi undersöker hur mycket utrymme som tilldelas herrarnas respektive damernas slutspelsperioder under Europamästerskapen i fotboll år 2012, 2013, 2016 samt 2017 i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. LÄS MER