Sökning: "good decoder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden good decoder.

 1. 1. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. Spatially Coupled Codes in Turbo Equalization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mgeni Makambi Mashauri; [2019]
  Nyckelord :Turbo equalization; spatial coupling; waterfall versus error floor; codes on graphs; iterative receivers; LDPC codes in turbo equalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate the application of spatial coupling in turbo equalization. We show that with spatial coupling we can have a fresh perspective on the trade-off between performance in the waterfall and error floor region often encountered in the choice of codes for turbo equalization. LÄS MER

 3. 3. Elevers samtal om hur historia används i nutida bilder : En fokusgruppsstudie med elever i årskurs nio

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how year nine students are analyzing how history is used today by different groups of people through a international and local use of history. This is investigated since research has shown that students in some cases have difficulties when it comes to use of history. LÄS MER

 4. 4. Webbaserat gränssnitt till en ASN1 Common-Decoder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Adam Bohman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When you, as a company, works alongside other companies such as Telia, where information about calls, text messages and internetsurf are saved as files and gets encrypted according to security policies, it’s important that you have a good and trustworthy software that can decode these files. Transforming(decoding) them back to their original state, so that bills etc. LÄS MER

 5. 5. Digital camera technology for off-highway vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Robert Zak; [2017]
  Nyckelord :Embedded Linux; Streaming video; Hardware acceleration; Digital camera; GStreamer; Embedded systems; Industrial PC display;

  Sammanfattning : Off-highway vehicles are on the verge of switching from analog to digital video camera technology (VCT), which offers better video quality and new features but adds complexity to the system. This thesis project aims to implement the digital VCT to the display computer CCpilot VA intended for off-highway vehicles. LÄS MER