Sökning: "hänt"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade ordet hänt.

 1. 1. Klipptekniker och konventioner : En teknisk och estetisk studie av Memento, City of God och 12 Years a Slave

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ali Al-Saqr; [2021]
  Nyckelord :Memento; 12 Years a Slave; City of God; Klippning; Konventioner; Redigeringssystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda huruvida filmklippning kan spela en avgörande roll i filmens berättelse med hjälp av olika verktyg och konventioner. De utvalda filmproduktionerna är Memento (2000), City of God (2002) och 12 Years a Slave (2013). LÄS MER

 2. 2. Olivia fertilitetstest

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emilia Nordström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att försöka bli gravid utan att uppnå en graviditet kallas för ofrivillig barnlöshet. Ofta görs en utredning när det gått ett år utan att en befruktning skett, vilket kan leda till en hormonbehandling med IVF. LÄS MER

 3. 3. Mötet som berör : - En intervjustudie med sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annelie Evysdotter; [2021]
  Nyckelord :#suicid #CoseOnes #suicidprevention #DareToTalk #nurse #Reconciliation; #suicid #efterlevande #suicidprevention #vågaprata #sjuksköterska #försoning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett suicid intträffar efterlämnar ofta den personen en närstående. Forskning visar att de närstående som mist en anhörig i suicid riskerar att själva hamna i ohälsa med en ökad suicidrisk som följd. Ohälsan hos de närstående kan variera men många gånger har den inslag av psykosomatiska besvär. LÄS MER

 4. 4. Crisis Management : A qualitative study about the difference between the dynamic capabilities of born-digital and non-digital companies during DSC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Gustafsson; Felicia Mattsson; [2021]
  Nyckelord :crisis management; ordinary- and dynamic capabilities; digital; digitization; dramatic social change; crisis; response strategies; leadership andpandemic;

  Sammanfattning : Today there is an ongoing world crisis COVID-19, which has affected our daily lives related to health, survival, economy, work and so on. Much of our daily life is now moved online, for example work, which is possible because of the digitization. For work forces to handle COVID-19, crisis management is crucial. LÄS MER

 5. 5. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER