Sökning: "hela skolans ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden hela skolans ansvar.

 1. 1. Hela skolans ansvar : En kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares perspektiv på vid vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Hedin; Cecilia Lanerud Weinacht; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; hela skolans ansvar; vägledning i vid bemärkelse; samverkan; valkompetens;

  Sammanfattning : I en granskning av Skolinspektionen framkom att ansvaret för vägledningen i skolan ligger på den enskilda studie- och yrkesvägledaren, vilket betonas i de styrdokument som reglerar vägledning i skolan. Syftet med studien är att få en inblick i hur studie- och yrkesvägledare inom grundskolan uppfattar och beskriver skolans arbete med vägledning i vid bemärkelse. LÄS MER

 2. 2. Studie-och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En kvalitativ studie om hur studie-och yrkesvägledare och lärare på högstadiet samarbetar med bred vägledning för att utveckla elevers valkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Robin Suljovic; Daron Fatah; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Läroplan för grundskolan och Skolverkets allmänna råd är arbetet med studie-och yrkesvägledning hela skolans ansvar. Däremot visar ett flertal studier och granskningar att arbetet med studie-och yrkesvägledning inte är i linje med styrdokumentens intentioner. LÄS MER

 3. 3. Att utmana föreställningar : En kvalitativ studie om genusmedveten vägledning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Szucs; Mattias Hallgren; [2022]
  Nyckelord :Genus; Kön; Studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om studie- och yrkesvägledares syn på genusmedveten vägledning i grundskolan. Vi vill även att få fördjupade kunskaper om vilka metoder och verktyg som vägledarna använder i arbetet med genusmedveten vägledning. LÄS MER

 4. 4. En så kallad SYV-plan : Om organisatoriska förutsättningar för att förankra studie- och yrkesvägledning på grundskolans lågstadium

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Heidi Gredvall; Rebecca Norlinder Wright; [2022]
  Nyckelord :Vid vägledning; lågstadiet; kommunal SYV-plan; organisatoriska förutsättningar; förändringsarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning På grund av dagens föränderliga arbetsmarknad är det viktigt att barn bibehåller ett öppet sinne och att processen för att förbereda dem inför framtidsval inleds redan i lågstadieålder. Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning är således nödvändig. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. LÄS MER

 5. 5. "Som mentor är jag också en mini-SYV" : En kvalitativ studie av gymnasiementorers syn på uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabet Rönnkvist; [2022]
  Nyckelord :mentor; snäv bemärkelse; individuell vägledning; ledning; styrning; organisering; samtal; utveckling; yrkes- och högskoleförberedande program;

  Sammanfattning : Vägledning är betydelsefullt enligt litteraturen, dock visar ett antal studier och granskningar på brister i arbetet med studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet. Det som främst behöver utvecklas och stärkas är vägledning som hela skolans ansvar; organisering, ledning och styrning. LÄS MER