Sökning: "historieskrivning"

Visar resultat 11 - 15 av 60 uppsatser innehållade ordet historieskrivning.

 1. 11. Ihjälbrända på Kirseberg - Häxprocesser i Malmö under 1500-talet jämfört med senare svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Edsjö; [2016]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; häxor; häxprocesser; Malmö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på häxprocesserna i Malmö under slutet av 1500-talet, då staden var en del av Danmark. Nationsbytet har lett till att hela regionen fått en oförtjänt förminskad roll i både svensk och dansk historieskrivning. LÄS MER

 2. 12. "We are the baddest girls!" : Om queerfeminin representation i filmen Stonewall (2015)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Svedberg Elias; [2016]
  Nyckelord :Stonewall; historia; historieskrivning; representation; queer; trans; film;

  Sammanfattning : This thesis examines queer feminine representation in the movie Stonewall (2015). One aim has been to analyse if and how the queer feminine characters have been constructed in a negative way based on hegemonic ideas about queer femininity. LÄS MER

 3. 13. “Det måste vara från den tiden då det fortfarande snöade på vintern” - Historiemedvetande via skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Palmgren; Linn Pålsson; [2016]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historieundervisning; historisk roman; science fiction; skönlitteratur;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet analyseras två skönlitterära barnböcker med syftet att undersöka hur skönlitteratur kan skapa förutsättningar för att utveckla ett historiemedvetande hos elever på mellanstadiet. Frågeställningarna är snarlika syftet och ämnar finna svar på vilka förutsättningar de två utvalda böckerna har att utveckla historiemedvetande, samt hur böckerna kan användas i en undervisningskontext för att uppnå detsamma. LÄS MER

 4. 14. Moder Svea fjättrad : En narrativ analys av Sverigedemokraternas politik med fokus på historiekultur och historiebruk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Julia Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Sweden Democrats; SD-Kuriren; narrative analysis; historical consciousness; historical culture; use of history; hermeneutics; history didactics; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is derived from the scientific problem of the encounter between history and politics. The aim is to analyse the Sweden Democrats' use of history which manifests itself in their political rhetoric. LÄS MER

 5. 15. Kvinnors historia: mer än vårt kön : En intersektionell studie över tidskriften Historiskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Caroline Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :gender history; intersectionality; ethnicity; class; sexuality; genushistoria; intersektionalitet; etnicitet; klass; sexualitet;

  Sammanfattning : There have been several studies that have found that history textbooks are not equal when it comes to the representation of men and women. They are characterized by male perspective, where women as individuals and in groups are unapparent. LÄS MER