Sökning: "ias 38 företagsförvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden ias 38 företagsförvärv.

 1. 1. Svårigheter i implementering av IFRS 3, IAS 38 och IAS 36 vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Kryzhanouskaya; Natalia Gneusheva; [2011]
  Nyckelord :Företagsförvärv; börsnoterade företag; immateriella tillgångar; nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. LÄS MER

 2. 2. Immateriella tillgångar i företagsförvärv : En granskande studie av komplexiteten bakom redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Malin Langtvet; Annika Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Intangible assets; IAS 38; Acquisitions; IFRS 3 and Fair value; Immateriella tillgångar; IAS 38; Företagsförvärv; IFRS 3 och Verkligt värde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Gauffin & Nilsson råder det ingen enhetlighet för hur immateriella tillgångar redovisas i samband med företagsförvärv. IFRS 3 infördes år 2005 och innebar stora förändringar för företagen avseende redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv. LÄS MER

 3. 3. En studie om revisorns granskning av redovisning till verkligt värde av immateriella tillgångar vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Vinogradova; Nergiz Cetin; [2010]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; verkligt värde; företagsförvärv; IAS 38; IFRS 3; revision; Revisionsstandard;

  Sammanfattning : Immateriella tillgångar har fått en ökad betydelse vid företagsförvärv i dagens teknik- och informationsbaserade samhälle eftersom de utgör en stor del av ett företags värde (KPMG,2010). När immateriella tillgångar har identifierats ska de värderas till verkligt värde – något som länge varit omdebatterat på grund av problematiken i att objektivt värdera dessa tillgångar (Marton et al. LÄS MER

 4. 4. Värdering av kundavtal, varumärke och andra immateriella tillgångar i samband med förvärv enligt IFRS 3 och IAS 38 - Hur tillämpas dessa regler i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dagmara Czura; [2009-09-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immateriella tillgångar såsom kundrelationer, varumärke och teknologier utgör ofta den drivande faktorn för att ett företag beslutar att förvärva ett annat företag. Sådana tillgångar representerar ofta en väsentlig del av förvärvade värde. År 2005 infördes en ny reglering gällande upprättande av koncernredovisningar. LÄS MER

 5. 5. Initial redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar - en jämförande studie av IAS 28 och AASB:s Initial Accounting for Internally Generated Intangible Assets

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Spångberg; Hanna Eriksson; [2009-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Internt upparbetade immateriella tillgångar har fått en alltmer betydande roll för värdeskapandet i dagens företag. Trots detta tillåter inte IAS 38 Immateriella tillgångar att dessa erkänns i balansräkningen. LÄS MER