Sökning: "indoor activity"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden indoor activity.

 1. 1. Möjligheter och utmaningar för demand response i byggnader : En utvärdering av effektbesparingar kontra påverkan på inomhusklimatet i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Lisbet Ersson; [2021]
  Nyckelord :demand response; DR; efterfrågeflexibilitet; lastförflyttning; kontorsbyggnad; byggnad;

  Sammanfattning : This thesis examines the possibilities and limitations of connectingoffice buildings to demand response (DR) programs, with emphasis on the effect it has on indoor climate. Heating, ventilation and airconditioning (AC) systems was used as sources to scale power, and thereby contribute with power to capacity markets related to the electrical grid. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning av block B2-B7 på Akademiska sjukhuset med avseende på ovanligt höga temperaturer i framtiden

  Master-uppsats,

  Författare :Kajsa Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Klimatanpassning; IDA ICE; inomhusklimat; sjukhusmiljö; handlingsplan;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to examine how the indoor climate in block B2-B7 at Uppsala University Hospital is affected by unusually high outdoor temperatures and to propose measures which can be taken in order to maintain the desired indoor climate. This was done through simulations in the software IDA ICE. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarstudenters uppfattning av fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie som syftar till att belysa förskollärarstudenters uppfattning av fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; förskola; förskollärarstudenter; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : This is a qualitative study aimed at getting an idea of how preschool teacher students perceive physical activity linked to the preschool context, how they perceive factors that can affect preschoolers' ability to be physically active, and how they themselves imagine that they might work on this later when they come out to work. The study was conducted through semi-structured interviews with five preschool teacher students who are studying their final semester of preschool teacher education. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett minimalistiskt utegym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Elias Hermansson; Gustav Linde; [2021]
  Nyckelord :minimalistiskt; utegym; lärk; produktutveckling; design;

  Sammanfattning : I takt med att stillasittande inomhusaktiviteter ökar, är det också viktigt att människor aktivt väljer att motionera. Detta för att minimera skadliga hälsoaspekter som stillasittandet ger upphov till. Syftet med detta arbete är att utveckla ett utegym som är anpassat för urbana miljöer. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av minimalistiskt utegym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Gustav Linde; Elias Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Minimalistiskt; utegym; lärk; produktutveckling; design;

  Sammanfattning : I takt med att stillasittande inomhusaktiviteter ökar, är det också viktigt att människor aktivt väljer att motionera. Detta för att minimera skadliga hälsoaspekter som stillasittandet ger upphov till.  Syftet med detta arbete är att bidra till en mer aktiv livsstil samt förbättrad folkhälsa. LÄS MER