Sökning: "information public good"

Visar resultat 1 - 5 av 577 uppsatser innehållade orden information public good.

 1. 1. Omvårdnad vid angina pectoris ur ett patientperspektiv : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Nilsson; Johanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Angina pectoris; caring; experience; nursing; patient perspective; Angina pectoris; omvårdnad; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Angina pectoris ingår i folksjukdomen hjärt- och kärlsjukdomarvilka i hög grad är relaterade till livsstilsfaktorer. Aterosklerosprocessen ären vanlig bakomliggande orsak. Angina pectoris orsakar patienten stortlidande samt stora kostnader för samhället. LÄS MER

 2. 2. Sargassum seaweed in Guadeloupe: a public health concern : An interview study in Guadeloupe, French West Indies

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Grönroos; [2023]
  Nyckelord :brown algae; Guadeloupe; health; health literacy; lifestyle; sargassum; brunalg; Guadeloupe; hälsa; hälsolitteracitet; livsstil; sargassum;

  Sammanfattning : Bakgrund Strömmar av brunalgen sargassum har drabbat Karibien i flera år, särskilt påtagligt det senaste decenniet, sedan år 2011. Den överväldiga mängden sargassum har förknippats med klimatförändringar och utsläpp av gödningsmedel i havet. LÄS MER

 3. 3. Students’ perceptions of genetically modified organisms : what is required to increase acceptance?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Emma Lif; [2023]
  Nyckelord :Genetically modified organisms; perceptions; acceptance; students; qualitative semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Producing enough food for the world's growing population is a challenge that puts great pressure on the agricultural food system to ensure global food security Furthermore, climate change is additionally exacerbating this challenge. Part of the solution could be genetically modified organisms (GMOs), but their use has been a source of controversy among various actors that have hindered their adoption. LÄS MER

 4. 4. Stakeholder Behaviour and Management During the Course of a Project : A Case Study on Green Energy Project Operation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yuzhou Fang; [2023]
  Nyckelord :project management; stakeholder management; SM; engineering equipment procurement; stakeholder salience; stakeholder inclusion;

  Sammanfattning : Project stakeholder management (SM) as one of the building blocks for project management theory has been studied by many scholars, and a lot of theoretical frameworks are developed to analyse relevant stakeholders based on different groups of attributes to formulate appropriate expectation managing strategies. Nevertheless, contemporary research rarely describes the dynamic change of stakeholder relationship during the course of a project and mainly focuses on public-private partnership projects where the relationships are complex and some external stakeholders can be threatening to project goals. LÄS MER

 5. 5. Skolbiblioteksarbete och BoI-utbildningen : Hur förberedda är skolbibliotekarier för sin yrkesroll?

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; BoI-utbildning; kompetens; kompetensutveckling; transferproblematik; professionsteori;

  Sammanfattning : This thesis examines school librarians’ experience regarding on how their education prepares them for the actual profession. The method used in this thesis is qualitative interviews with six school librarians. LÄS MER