Sökning: "investeringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet investeringsrätt.

 1. 1. Investor-State disputes - en inventering - En utredning av skyddet i bilaterala investeringsavtal och dess tvistelösningsmekanism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Loewenstein; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; investeringsrätt en. foreign investment law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den internationella investeringsrätten består av över 3000 BITs, ett antal sektoriella och regionala avtal, och ett fåtal multilaterala avtal. Tillsammans utgör de ett relativt komplext system där varje avtal måste tolkas individuellt. LÄS MER

 2. 2. EU-interna investeringsskyddsavtals (in)kompatibilitet med unionsrätten - Med fokus på skiljenämnders behörighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zorba Hållsten; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; investeringsrätt; investeringsskyddsavtal; BIT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration agreements contained in bilateral investment treaties between EU member states have been under the EU Commission’s critical review since the beginning of the twenty-first century. The Commission considers that these treaties conflict with the EU treaties, inter alia because they may lead arbitration tribunals to apply EU law outside the control of the European Court of Justice. LÄS MER

 3. 3. Abuse of Rights eller The Right to Abuse - En undersökning om treaty shopping inom internationell investeringsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Magnus Melin; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; internationell investeringsrätt; treaty shopping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International investment law is regulated by a system of bilateral investment agreements. These protect international investments through a number of substantive rights. One of the principle rights conferred is through the dispute settlement clause, which generally dictates that disputes shall be settled through arbitration. LÄS MER

 4. 4. Lagstiftning i allmänhetens intresse och rätten till rättvis och skälig behandling : - ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Märta Landegren; [2017]
  Nyckelord :Investeringsrätt; fair and equitable treatment; rättvis och skälig behandling; nationell lagstiftning;

  Sammanfattning : Sverige är idag part i ett flertal bilaterala investeringsskyddsavtal med länder världen över. Dessa avtal skyddar investerare som placerar kapital över landsgränserna. Avtalen ger ett långtgående skydd på så sätt att investerare ges rätt att vid tvist föra värdstaten inför internationell skiljenämnd. LÄS MER

 5. 5. Postkoloniala staters suveränitetsanspråk i ny form – En studie av suverän maktutövning över allmänintressen och internationellt investeringsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Hult; [2015]
  Nyckelord :folkrätt; internationell investeringsrätt; allmänintressen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en debatt pågått om det skydd utländska investerare erhåller inom ramen för bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT) och tvistlösningsmekanismen ISDS. I debatten har kritik framförts mot att investeringsskyddet i för stor utsträckning gynnar investerarens ekonomiska intressen, samtidigt som allmänintressen i värdstater till investeringar missgynnas genom att statens lagstiftningsutrymme begränsas. LÄS MER