Sökning: "journaliststudenter"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade ordet journaliststudenter.

 1. 11. Det feminiserade yrket? : Hur journalistyrkets könsstrukturer återspeglas på Södertörns högskolas alumner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellinore Severin; Robin Velander; [2014]
  Nyckelord :Södertörns högskola; könsstrukturer; genus; feminisering; journalistik; alumner;

  Sammanfattning : Vi har i arbetet med denna uppsats undersökt hur de könsstrukturer som finns inom den svenska journalistkåren återspeglas på Södertörns högskolas alumner och om man via dem kan skönja en feminisering av den svenska journalistkåren. Med hjälp av en enkät har vi utfört telefonintervjuer med 136 tidigare journaliststudenter som 2008 samt 2011 var registrerade på utbildningens sista termin. LÄS MER

 2. 12. Journalist eller kommunikatör? : En kvantitativ kartläggning av Södertörns högskolas journaliststudenters etablering på mediemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Hotti; Johanna Ståhl; [2014]
  Nyckelord :de-professionalisering; etablering; globalisering; journalist; kommunikatör; konvergering; mediemarknad; professionalisering;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats med syftet att kartlägga journaliststudenters etablering på arbetsmarknaden, med fokus på hur många som väljer att arbeta med andra kommunikationsyrken (yrken som exempelvis PR-konsult, informatör, pressekreterare och marknadsförare) två respektive fem år efter sina studier.På grund av den förändrade mediemarknaden söker sig många journalister till andra typer av tjänster där de har möjlighet att utöva sina kunskaper inom kommunikation. LÄS MER

 3. 13. Journalistik i ett nytt medium : En studie av hur journaliststudenter på två universitet i Sverige använder Twitter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Filip Durefelt; Tobias Skarhall; [2013]
  Nyckelord :Twitter; social media; journalism; journalism students; journalistic tool; survey; Gothenburg University; Linnaeus University;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out how journalism students at two universities in Sweden, Gothenburg University and Linnaeus University in Kalmar, use the social networking service Twitter. We were primarily interested in whether the students are using Twitter as a journalistic tool, which includes gathering, production and distribution of material. LÄS MER

 4. 14. Den nya IT-bubblan : En studie om journaliststudenter och deras sökvanor på nätet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Gustav Dahlgren; Olle Dahlqvist; [2012]
  Nyckelord :Filter bubble; Personalization; Digital Gatekeeping; Google Search.;

  Sammanfattning : The web is getting more and more characterized by personalization. Big socialnetworks like Facebook as well as the leading search engine Google increasingly usepersonalization algorithms to tailor the information that they present to users. All inorder to make the information more relevant and engaging for the end consumer. LÄS MER

 5. 15. Hur fri är en frilans? : En kvalitativ intervjustudie om frilansjournalisters syn på sitt jobb och sin frihet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Oskar Hannler; Gustav Bådagård; [2010]
  Nyckelord :Arbetsvillkor; Frihet; Frilansjournalistik; Journalistik; Kontroll; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga frågeställning är: Hur ser frilansjournalister på frihet och/eller ”journalistiskfrihet” och hur tar sig friheten eller avsaknaden av frihet uttryck i deras arbete? ”Journalistiskfrihet” är här en term definierad av den finske medieforskaren Pertti Hemánus. Syftethar varit att utreda vilken typ av frihet som är aktuell och viktig för frilansjournalister i dag. LÄS MER