Sökning: "kämparglöd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kämparglöd.

 1. 1. En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Nydesjö; [2016]
  Nyckelord :dramatiserad rollek; emotioner; fantasi; förskola; teaterföreställning; upplevelsebaserad pedagogik; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaserade verklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. LÄS MER

 2. 2. När livet inte blir som man tänkt sig : En kvalitativ studie om cancerpatienters upplevelse av välbefinnande och livsglädje

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Roxane Toghroli; Maimona Dumbuya; [2015]
  Nyckelord :Cancer; Livsglädje; Välbefinnande; Självbiografier; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är idag en vanligt förekommande sjukdom i alla dess former. I samband med en cancersjukdom förändras en människas livssituation och det uppstår ett stort psykiskt lidande för patienten. Det kan då vara svårt att uppleva välbefinnande och livsglädje. LÄS MER

 3. 3. "JAG SKA LÄMNA MIN FAMILJ OCH MIN KROPP. SEN SKA JAG FLYTTA UT I EVIGHETEN, VAD NU DET ÄR?" : Kvinnors upplevelser av vad som skapar ökat lidande respektive ökat välbefinnande i det sena palliativa skedet, vid recidiv av bröstcancer. - En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Caroline Cani; Ingela Sjödin; [2015]
  Nyckelord :Breast cancer; women; blog; suffering; well-being; palliative care; Bröstcancer; kvinnor; blogg; lidande; välbefinnande; palliativ vård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige och varje år drabbas närmare 8500 kvinnor. Antalet kvinnor som avlider är ca 1400 per år. Recidiv av cancer kan bero på att alla cancerceller inte lyckats elimineras vid första behandlingen och istället återkommer i förökat antal. LÄS MER

 4. 4. Att nå målen - trots allt : En studie av framgångsfaktorer på ett gymnasieyrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lotta Hanell; [2014]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; studiesvårigheter; yrkesprogram på gymnasiet.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka faktorer på ett yrkesprogram som kan påverka att elever med studiesvårigheter lyckas nå måluppfyllelse. Studien genomfördes i en klass på ett yrkesprogram, där tre elever med studiesvårigheter intervjuades om vad som gjort att de klarat att nå programmets mål. LÄS MER

 5. 5. När stöttepelaren inte håller : Erfarenheter av att lära sig leva med en ryggmärgsskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Bodell Pettersson; Therese Gyrling; [2013]
  Nyckelord :Erfarenheter; omvårdnad; patient; ryggmärgsskada;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas varje år omkring 100-150 personer av en traumatiskt orsakad ryggmärgsskada. En ryggmärgsskada innebär ofta ett funktionshinder som gör att stora förändringar måste göras i livssituationen, vilket kan vara en svår anpassning. Stress, ångest och depressiva symtom är relativt vanligt bland personer som skadats. LÄS MER