Sökning: "köttkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet köttkvalitet.

 1. 1. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Erika Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :köttkvalitet; fettsyrasammansättning; slaktgris; ensilage; vallfoder; proteinfodermedel;

  Sammanfattning : Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. LÄS MER

 2. 2. Wild boar (Sus scrofa) meat quality : a study of the homogeneity of wild boar meat quality

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Maja Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Wild boar; Sus scrofa; meat quality; diet; lipid composition; Sweden; pork;

  Sammanfattning : The food industry is constantly adapting and is to a large extent shaped by the desires of its consumers. Consumer food desires are dictated by a variety of reasons such as nutrition or taste. LÄS MER

 3. 3. Elstimulering av lammslaktkroppar med avseende på köttkvalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Thelin; [2021]
  Nyckelord :Elstimulering; volt; lamm; slaktkropp; köttkvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur elstimulering (ES) av lammslaktkroppen påverkar köttkvalitetsparametrar och vilka effekter vi kan förväntas se på köttkvalitet, samt om det skulle vara intressant att använda ES vid slakt av lamm i Sverige. Sverige importerar idag cirka 70 % av det lamm- och fårkött som konsumeras vilket väcker frågan om hur det inhemska lammköttet kan göras mer konkurrenskraftigt för att minska importen. LÄS MER

 4. 4. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Andreas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; stress; meat quality; behaviour test; novel Arena test; startle test; lactate; temperature and pH;

  Sammanfattning : Pigs are exposed to several different environmental stressors in the modern production from weaning, mixing, crowding etc. Preslaughter stressors may result in meat quality problems, such as the formation of pale, soft and exudative meat as well as the formation of dark, firm and dry meat, which makes the meat to be unattractive. LÄS MER

 5. 5. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Carina Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :parasiter; infektion; köttkvalitet; idisslare; nötkreatur; får;

  Sammanfattning : Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. LÄS MER